Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
S:t Görans gymnasium, kv Vallgossen
OMBYGGNAD AV S:T GÖRANS GYMNASIUM TILL STUDENTBOSTÄDER

S:t Görans gymnasium

Vi har på uppdrag av Serneke bygg AB utfört bygghandlingar för ca 240 studentlägenheter samt uppehållsrum och kommunikationsytor i gamla S:t Görans gymnasium, kv Vallgossen.

Vi har bevarart och restaurerat de mest betydelsefulla rummen enligt avvägningar mot de höga antikvariska kraven som ställts. Utsidan har renoverats och en tillbyggnad med bostäder uppförts där det ursprungligen var planerat en hörsal. Södergruppen arkitekter AB har på uppdrag av Svenska Bostäder utfört underlag till detaljplan samt förfrågningsunderlag till totalentreprenad.

S:t Görans gymnasium, kv Vallgossen

Byggnadsminne

S:t Görans gymnasium färdigställdes 1960 och ritades av den modernistiska arkitekten Léonie Geisendorf. Byggnaden är i Sverige ett unikt exempel på ”International style” och är också blåklassad vilket innebär att byggnaden anses motsvara kraven för byggnadsminne enligt kulturminneslagen och är därmed ”omistlig ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt”.

S:t Görans gymnasium, kv Vallgossen

Förhoppningar fanns att S:t Görans gymnasium åter skulle kunna fungera som skola men efter utredningar konstaterades att lokalerna inte längre var förenliga med dagens krav. Byggnaden stod tom under en längre period då endast enstaka filminspelningar förekom i de karaktärsfyllda rummen.

S:t Görans gymnasium, kv Vallgossen
Foto: Antonius van Arkel

För att skydda byggnaden från förfall och rädda både kulturella och ekonomiska värden antogs en ny detaljplan 2013. Detaljplanen möjliggjorde dels bevarande av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, dels ändrad användning av S:t Görans gymnasium till studentbostäder och förskola. I planen medgavs även en mindre tillbyggnad. Målet var att byggnaden skulle få en långsiktigt hållbar användning och att byggnadens historia skulle bli levande och vävas samman till en samtida berättelse som bejakar både dåtid och nutid.

S:t Görans gymnasium, kv Vallgossen
S:t Görans gymnasium, kv Vallgossen
S:t Görans gymnasium, kv Vallgossen
S:t Görans gymnasium, kv Vallgossen
S:t Görans gymnasium, kv Vallgossen
S:t Görans gymnasium, kv Vallgossen
S:t Görans gymnasium, kv Vallgossen

Kontaktperson

Sven Ahlenius

Sven Ahlénius

Arkitekt SAR/MSA
Partner

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.