Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Sollidenscenen, Skansen
Modern scenteknik på Skansen

Sollidenscenen

Ombyggnad

AIX har planerat de scentekniska systemen och scenbelysningen i samband med upprustningen av Sollidenscenen på Skansen.

Sollidenscenen har länge använts för stora publika evenemang varav många har sänts i både radio och tv. I dag förknippas scenen framförallt med program som Allsång på Skansen, nyårsfirande och olika konserter. Det gör att Sollidenscenen i dag är känd för en stor del av Sveriges befolkning vilket ger den stora symbol- och identitetsvärden.

Den ursprungliga musikpaviljongen ritades av arkitekt Nils Einar Eriksson 1938. Den skulle rymma 80 musiker och framför paviljongen skulle det finnas plats för 1000 åhörare. Eftersom paviljongen framförallt var avsedd för akustisk musik så fick paviljongen en snäckform och var invändigt klädd med speciellt utformade paneler för att fungera som förstärkare för musiken.

Scenen var i första hand anpassad för större orkestrar som skulle underhålla åhörarna som satt på de uppbyggda terrasserna på Solliden och blickade ut över Stockholm. Bänkarna var uppställda så att åhörarna vände sida till scenen. Tanken var alltså inte som i dag att man skulle sitta vänd mot scenen.

2012 var det dags att bygga om scenen. Scenytan blev rejält utökad och ett nytt tak ovanför scenen utformades av Tengbom arkitekter. Snäckan från 1938 bevarades och restaurerades. Den nya scenen invigdes på nationaldagen den 6 juni 2013.

Sollidenscenen, Skansen

Under årens lopp hade strålkastare, högtalare och olika dekorelement hängts upp på ett ostrukturerat sätt. Under vintertid demonterades all utrustning vilket tog mycket tid i anspråk.

Sollidenscenen, Skansen

AIX konstruerade en höj och sänkbar takkonstruktion uppbyggd av aluminiumtrossar. Trossen kan sänkas ned till scengolvet så att utrustning kan riggas och kablar kan kopplas in till strålkastare och högtalare. Därefter hissas trossarna upp till önskad höjd. Konstruktionen är anpassad till scenens allt större tekniska behov utan att skymma den ursprungliga akustiksnäckan. Resultatet är en rationell och säker utformning som kan användas året runt.

Kontaktperson

Torsten Nobling

Torsten Nobling

Arkitekt SAR/MSA
Theatre consultant MSTC

Relaterade projekt

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.