Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
NY STADSDEL I NORRA DJURGÅRDSSTADEN

Södra Värtan

Stadsbyggnad

Stockholms stad bjöd våren 2014 in till parallella uppdrag för stadsutveckling av Södra Värtan. Vårt förslag innebär ett tydligt stadsbyggnadsgrepp med ett stort parkrum som stäcker sig på tvären från kajen in i stadsdelens hjärta.

Förslaget bedömdes mest utvecklingsbart och efter att ha bearbetats ligger det nu till grund för fortsatt planarbete.

Stadsdelen är den första pusselbiten i stadsutvecklingsområdet intill Värtapiren och Frihamnen, i den sydliga delen av Norra Djurgårdsstaden. Här planeras butiker, arbetsplatser, förskolor och ca 2000 nya bostäder i närheten av Stockholms mest livaktiga hamnar, en utmanande och spännande plats.

Urban stadsväv

AIX förslag bygger vidare på den urbana stadsväven som finns i området och kopplar nya tydliga stråk och gator upp mot Gärdet och den omgivande bebyggelsen. Södra Hamnvägens gröna boulevard kantar området.

Södra Värtan

I förlängningen av Tegeluddsvägen över den nya boulevarden sträcker sig stadsdelens urbana hjärta – ett brett torg- och parkrum som sträcker sig ned till den nya hamnpromenaden.

Södra Värtan

Vi vill skapa ett centralt rum som lever hela dygnet och därför tas kvällssolen med som en viktig aspekt, då den är avgörande för uteserveringar, torghandel och parkliv. Området har hög miljöprofil och utformas till en livlig, kontrastrik stadsdel.

Södra Värtan
Suteki studios

I AIX team ingår även Andersson Jönsson landskapsarkitekter och Trivector Traffic.

Kontaktperson

Fredrik Ekerhult

Fredrik Ekerhult

Arkitekt SAR/MSA
Partner

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.