Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot

Södra Bankohuset

Södra Bankohuset

Södra bankohuset i Gamla stan i Stockholm är världens äldsta, i dag bevarade bankbyggnad. Den byggdes för Riksens Ständers bank, senare Sveriges riksbank, under mitten av 1670-talet.

Målsättningen med ombyggnaden var att skapa en bra och modern arbetsmiljö i samklang med de stora arkitektur- och kulturhistoriska värden som byggnaden besitter (statligt byggnadsminne). Programmet och byggnadens höga kulturhistoriska värde ledde till att projektering och bygge genomfördes i nära samarbete med Riksantikvarieämbetet. För att stabilisera byggnaden krävdes stora ingrepp i grundläggning och murverk från 1600- och 1700-talen. Ingreppen medförde att historiska jordlager under byggnaden försvann. Parallellt med ombyggnadsarbetet skedde därför en arkeologisk utgrävning.

Ombyggnaden av huset utfördes mycket varsamt och innebar en försiktig modernisering av ventilation och elinstallationer. Ett viktigt syfte med renoveringen har även varit att tillgänglighetsanpassa så stor del av huset som möjligt samt att förbättra brandsäkerhet. Samtliga rum har nya ytskikt och några har konserverats. En särskild utmaning har varit att återställa och konservera Sessionssalen efter att rummet vandaliserades och tapeterna stals. Konservatorsarbetet underlättades av att rummet hade genomgått ortofotografisk dokumentation före stölden.

Kontaktperson

Erland Montgomery

Erland Montgomery

Arkitekt SAR/MSA
Partner

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.