Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Söderdalen, Jakobsberg
Ny stadsdel i centrala Jakobsberg

Söderdalen

I Jakobsberg växer centrumbebyggelsen ut över tidigare industrimark i sydväst och införlivar Söderdalen som blir ett stadsmässigt och livfullt område. Kommunen har upprättat detaljplanen och AIX har utarbetat tillhörande gestaltningsprogram.

Läget är gynnsamt i sluttning mot sol och vatten och med befintlig trädvegetation som kunnat inordnas i planen. Ca 1200 lägenheter kommer så småningom att rymmas här. Med stambanan som granne i nordost har särskilda parkeringsbyggnader i flera våningar utformats som bullerskydd, delvis integrerade i sluttningen. Området har inlemmats i kommunens grönstruktur genom dels en ny vattenpark som utvecklas kring Bällstaåns begynnelsefåra dels en större gemensam park i stadsdelens inre med plats för lek och rekreation.

Planen är utformad i ett samarbete mellan AIX, GRAD, Lindberg Stenberg och Landskapslaget. AIX ritade de första två kvarteren, där gestaltningsprogrammets utformningsprinciper varit viktigt stöd.

Söderdalen, Jakobsberg

Planen är utformad i ett samarbete mellan AIX, GRAD, Lindberg Stenberg och Landskapslaget. AIX ritade de första två kvarteren, där gestaltningsprogrammets utformningsprinciper varit viktigt stöd.

Kontaktperson

Jesper Engström

Jesper Engström

Arkitekt SAR/MSA
Partner och Kreativ ledare för Stadsutveckling & Bostäder

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.