Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Skeppsholmsbron
Vårdprogram

Skeppsholmsbron

AIX har, som underkonsult till husarkitekt Anders Jönsson på AJ Landskapsarkitekter AB, tagit fram ett vårdprogram för Skeppsholmsbron i Stockholm. Beställare är förvaltaren Statens fastighetsverk.

Skeppsholmsbron finns inom förvaltningsenheten Skeppsholmen och Kastellholmen, statligt byggnadsminne med skydd genom förordning (1998:1229) om statliga byggnadsminnen m.m. Bron ingick några år på 1990-talet bland de skyddade byggnaderna och anläggningarna och är idag åter föreslagen skyddsföreskrifter.

Nuvarande bro stod färdig 1861 och var då en innovativ konstruktion i den tidiga ståltypen puddeljärn. Stålet tillät en smäcker konstruktion och långa spann som det tidigare brukade gjutjärnet inte hade klarat av. Ingen annan bevarad, större konstruktion i puddeljärn är känd i landet. Bron ersatte en tillfällig flottbro som stått sedan den första Skeppsholmsbron, uppförd på 1640-talet, brunnit ner år 1822. Samtliga broar har byggts för flottans behov och först vid mitten av 1900-talet kom Skepps- och Kastellholmarna att tydligt övergå från militär till civil verksamhet, med kultur och rekreation bland kärnfunktionerna.

Vid en omfattande renovering i slutet av 1990-talet ersattes brons körbana av en modern samverkanskonstruktion i betong och stål. Brons grundläggning, granitpelare och fyra bärande huvudbalkar med balkliv förhöjda till broräcken bevarades och restaurerades tillsammans med de två yttre gångbanorna.

Kontaktperson

Johan Rittsel

Johan Rittsél

Byggnadsantikvarie
Kreativ ledare för Kulturmiljö & Restaurering. Cert. sakkunnig kulturvärden – K

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.