Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Sjöhistoriska
Ombyggnad av källarvåning

Sjöhistoriska Museet

För Statens Maritima Museer och SFV har vi ritat ombyggnaden av Sjöhistoriska museets källarvåning med ny hörsal, barnverkstäder och toaletter. För att få ett bättre flöde i muséet tillskapades även en ny interntrappa och en ny entré från husets baksida.

Statens Maritima Museer saknade en bra hörsal. Barnverkstäder och toaletter behövde rustas upp och museets ventilationssystem och värmesystem var undermåliga. Det fanns även ett önskemål att kunna utnyttja sina lokaler bättre, framför allt kvällstid. Lösningen blev en ny inomhustrappa som förbinder källarvåningen med caféet och en ny entré från museets baksida som även fungerar för utrymning. Planlösningen blev på så vis helt ny och anpassad efter verksamhetens behov.

Sjöhistoriska

Formgivningen är enkel och maritim med svängda hörn. Eftersom byggnaden är ett statligt byggnadsminne är alla ändringar noga avvägda för att inte skada det kulturhistoriska värdet. Bland annat har ett plankgolv från 1950-talet renoverats och återlagts.

Sjöhistoriska

Vår ambition har varit att förenkla och samordna tekniska system för att slippa störande installationer. Projektet har omfattat alla steg från programhandling, myndighetshandling (RAÄ och bygglov), förfrågningsunderlag, bygghandling och bygguppföljning. Ombyggnaden blev klar i februari 2015.

Sjöhistoriska museet ritades av Ragnar Östberg och invigdes 1938. Det är ett statligt byggnadsminne med skyddsföreskrifter som kräver att man tar särskilda hänsyn till de kulturhistoriska värdena. Byggnaden förvaltas av Statens fastighetsverk och nyttjas av Statens Maritima Museer.

Kontaktperson

Erland Montgomery

Erland Montgomery

Arkitekt SAR/MSA
Partner

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.