Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Sankta Ragnhilds kyrka
OMBYGGNAD AV TRESKEPPIG KYRKA I SÖDERTÄLJE

Sankta Ragnhilds kyrka

Sedan en parallellskiss 2007 har vi i samarbete med Södertälje församlings förtroendevalda och anställda planerat ombyggnaden av Sankta Ragnhilds kyrka vid stora torget.

Förutom det underhåll som behövdes har målet varit att verksamheten ska fungera i samklang med själva byggnaden gällande teknik, inredning och utsmyckning. Krav rörande kulturmiljö, brandskydd, arbetsmiljö och tillgänglighet skulle också bli tillgodosedda.

Sankta Ragnhilds kyrka
Foto: Antonius van Arkel

Nya rörelsemönster

Sidoskeppen har fått ett nytt gångsystem och rörelsemönstret tar upp 1700-talets möblering och förbinder de viktiga mindre rummen med koret på ett enkelt sätt. De nya gångarna kantas mot yttermurarna av ny möblering för dagens behov, bland annat barnens kapell, yta för kyrkkaffe och ljusträd. Mot mittgången har 1960-talets bänkkvarter bevarats och kompletterats med flyttbara bänkar vid kortrappan. Det stora koret har utvecklats med ett nytt altare vänt mot församlingen. Ommöblering för mässa, kör, dop, begravning och konserter har underlättats bland annat genom att gravhällar med hög relief flyttats och förvaringsmöbler infogats.

Sankta Ragnhilds kyrka

Tillgänglighet

En tillgängligt WC har smugits in i kyrkorummets nordvästra del. Ramper och lyftbord har byggts för att även gravkoren ska kunna nyttjas för andakt och förberedelse.

Sankta Ragnhilds kyrka

Belysning och specialritad inredning

Nya specialritade belysningsarmaturer har hängts in i kronornas pendlar för att få bländfritt läsljus och för att framhäva inventarierna, som har konserverats. I sakristian och det Lovisinska gravkoret har ny inredning för textilförvaring, väntrum och väktmästarkontor byggts.

När rörelsemönster, teknik, och planlösning fallit på plats har detaljer ägnats stor omsorg. Gedigna material och traditionella tekniker har använts både vid underhåll och i de nya delarna. Den nya familjen av möbler är en avläsbar årsring som för ett samtal med äldre delar och som i framtiden kan kompletteras med nya.

Sankta Ragnhilds kyrka
Sankta Ragnhilds kyrka
Sankta Ragnhilds kyrka

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.