Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Rosersbergs slott
Slottsarkitektuppdrag: vård, underhåll och modernisering

Rosersbergs slott

Ombyggnad

Vi har genom Eva Göransson varit slottsarkitekt på Rosersbergs slott mellan 2008 och 2017. Det innebar att vara rådgivande arkitekt till Statens fastighetsverk och Ståthållarämbetet med rollen att medverka i arkitektoniska, konstnärliga, antikvariska och tekniska frågor samt medverka till att lyfta fram och bevara byggnadernas och parkens kulturhistoriska och arkitektoniska värden.

Slottsområdet förvaltas av Statens fastighetsverk och omfattar förutom slottet ett 20-tal byggnader och en stor parkanläggning. Parken som består av en mer formell barockanläggning och en mer romantisk, engelsk park, skapar en viktig inramning till slottet och är en stor tillgång för såväl boende i närområdet som för besökare till visningar av slottet.

Uppdraget som slottsarkitekt har omfattat vård- och underhåll av slottets många orörda interiörer samt modernisering av lokaler och byggnader inom slottsområdet för vår tids verksamheter och behov.

Bland ombyggnadsprojekten kan nämnas modernisering av hotellrum i Kavaljersflygeln, renovering av lägenheter i Smedsbyggnaden, anpassning av nya lokaler för Polisens hundenhet i det gamla Oxstallet, nya hotellrum, toaletter och guidelägenhet i Teaterflygeln, nytt restaurangkök i Frökenflygeln mm.

Rosersbergs slott
Foto: Peder Lindbom

Arbetet har också omfattat beskrivning och uppföljning av fönstermålning, fasadrenoveringar, omläggning plåttak, ständigt underhåll av konservatorer i slottets interiörer och en rad andra underhållsarbeten där specifik materialkompetens och samarbete med duktiga hantverkare är av största vikt för ett bra och långsiktigt arbete.

Dressyrhallen Rosersberg

Tillägg i den historiska miljön

Slottsarkitektuppdraget har även omfattat nybyggnader inom det statliga byggnadsminnets område, där vi har ritat en ny Dressyrhall för Polisens hunddressyrträning och nya hundrastgårdar. Dessa byggnader är uppförda i massivt trä i modern gestaltning som ett tydligt tillägg i den historiska miljön.

Rosersbergs slott

I barockparken har vi tillsammans med landskapsarkitekt återskapat den gamla äppelträdgården där viltstängslet lite lekfullt dekorerats med guldäpplen på stolparna.

Rosersbergs slott

Nytt skyltprogram och ny utvändig belysning vid slottet, flyglarna och i parken är moderna tillägg som är det första besökarna möts av.

De besökare som letar sig ut från Stockholm till Rosersberg kommer möta en dold skatt, där inte minst parken är en pärla värd att lägga på minnet.

Rosersbergs slott
Foto: Peder Lindbom

Rosersbergs slott är ett av Sveriges kungliga slott och ingår i den kungliga dispositionsrätten. Huvudbyggnaden uppfördes på 1630-talet men nuvarande gestaltning härrör från tidigt 1800-tal och slottet var fram till 1860 bebott av kungligheter. Flyglar och andra byggnader inom området har genom åren nyttjats för olika verksamheter såsom Infanteriet skjutskola, Civilförsvarsskolan, Räddningsverket, Polisen och Tullen. Idag bedrivs hotell- och konferensverksamhet i slottsflyglarna och sommartid är ett kafé öppet för allmänheten.

Kontaktperson

Anna Rizzon

Anna Rizzon

Arkitekt SAR/MSA

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.