Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Riksdagshusen, Helgeandsholmen
Vårdprogram och ombyggnad entréer

Riksdagshusen

Mellan 2006 och 2016 har AIX varit engagerade i olika delar av Riksdagshusen. Vi har tagit fram vårdprogram för riksdagsbyggnaderna inklusive lös inredning och vi har ritat nya tillgängliga entréer till det kulturhistoriskt värdefulla byggnadskomplexet.

Byggnaden uppfördes ursprungligen som säte för Sveriges Riksbank 1905. När Sverige röstade för en övergång till enkammarsystem flyttade Riksdagen från sin gamla byggnad på Helgeandsholmen till provisoriska lokaler vid Sergels torg (nuvarande Kulturhuset). Kulturhuset är ritat av Peter Celsing som också ritade större delen av den lösa inredningen. Merparten av dessa möbler togs med när riksdagen flyttade tillbaka till Helgeandsholmen efter den genomgripande om- och tillbyggnaden som genomfördes i början av 1980-talet. Det f.d. Riksdagshuset byggdes om för riksdagens utskott och Riksbankshuset påbyggdes med två våningar för att inrymma plenisal och åhörarläktare. Byggnaderna kallas numera för Östra- respektive Västra riksdagshuset.

Trapphall Östra Riksdagshuset

Vårdprogram

AIX tog under 2008-2012 fram ett vårdprogram för riksdagsbyggnaderna på uppdrag av Riksdagsförvaltningen. Vårdprogrammet behandlar byggnadernas förutsättningar, kulturhistoriska värde, långsiktiga mål för förvaltningen, historik samt en beskrivning av exteriör och interiör. Byggnaderna har en lång historia och är två av Sveriges viktigaste symbolbyggnader; en symbol för Sverige, svensk parlamentarism, demokrati och statsskick.

Vårdprogram för lös inredning

Under 2013-2016 tog vi fram ett vårdprogram för Riksdagshusens lösa inredning. Målsättningen är att den lösa inredningen ska ses som en bärande del i helhetsmiljön tillsammans med fast inredning och byggnaderna i övrigt, där karaktären från de två årsringarna 1904 och 1983 ska värnas. Västra och Östra riksdagshuset bör betraktas och hanteras som ett allkonstverk där byggnader, inredning och konst samverkar.

Vårdprogrammet för den lösa inredningen beskriver rummens historik, definition av möblernas kulturhistoriska värde, målsättning för deras bevarande och ett omfattande kapitel som beskriver de möbler som byggnaderna inreddes med vid ombyggnaden 1983. Programmet innehåller dessutom en omfattande nulägesbeskrivning som baseras på en inventering av byggnadernas samtliga rum.

Riksdagshuset, entré

Ombyggnad och anpassning av Riksdagshusets västra entréer

Sedan uppförandet av den västra byggnaden 1905 och sedan ombyggnaden 1983 har samhällets krav på tillgänglighet och kraven på säkerhet och personkontroll förändrats i grunden. På samma sätt fanns ett behov av att förbättra befintligt brandskydd och byggnadens utrymning. Vår uppgift var att i en programutredning föreslå förändrad logistik i hela den västra byggnaden med fokus på riksdagsmännens respektive allmänhetens entréer. I arbetet som pågick mellan 2006-2008 ingick ombyggnad av huvudentrén med nytt säkerhetssystem, ny reception och hiss och en ny utvändig trappa. I allmänhetens entré har en ny entréväg tillskapats samt säkerhetskontroller, kapprum och lektionssalar. Allt med hänsyn till byggnadens höga kulturhistoriska värde.

Kontaktperson

Erland Montgomery

Erland Montgomery

Arkitekt SAR/MSA
Partner

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.