Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Flygvy Pirhuset
Nytt landmärke i södra värtan

Pirhuset

Södra Värtan är den senaste detaljplanen i Stockholms stora utbyggnadsområde Norra Djurgårdsstaden. Målet är att omvandla industrihamnen till en urban och hållbar stadsdel med 1 900 bostäder och 6 000 nya arbetsplatser och samtidigt behålla färje- och kryssningsverksamheten.

Tillsammans med DPS ritar vi kontorsfastigheten Pirhuset för Bonnier Fastigheter. Visionen är att skapa ett levande stadsrum och företagskvarter med internationell attraktionskraft som återspeglar områdets arv och kultur.

Fastigheten ligger ute på kajen och bildar områdets nordöstra spets mot havet. Den högsta byggnaden markerar stadens avslut och kajens historiska hörn. En lägre och mer utsträckt volym ligger på utfylld mark, utanför nuvarande strandlinje.

Nytt landmärke

Höghuset med sina 24 våningar ovan mark förstärker områdets redan varierande skalor och blir ett nytt landmärke för den inseglande sjötrafiken. De lägre volymerna trappas ner mot kajen för att mjukt möta havet och anpassa sig till omkringliggande strukturer.

Möter staden i olika skalor

De två byggnaderna förbinds ovanför kajplanet av tre kontorsvåningar. I gatuplanet förenas stadens och byggnadens funktioner i en lobby. Pirhuset möter staden i olika skalor som svar på olika situationer, till exempel trappar byggnaden av i terrasser mot söder tänkta att tillgängliggöras för allmänheten genom en restaurang med uteservering.

Världens första klimatpositiva stadsdel

AIX arbetar även med stadsplaneringen för den nya stadsdelen Södra Värtan som har ambitionen att bli världens första klimatpositiva stadsdel.

I linje med detta har Pirhuset en hög målsättning för hållbarhet med bland annat låg energiförbrukning, solceller och tak med naturliga hamnbiotoper. Det senare i samarbete med Landskapslaget som har gestaltat terrasser och gröna tak.

Södra Värtan

En unik plats

Platsen för Pirhuset, där staden möter vattnet, är unik och Bonnier Fastigheters höga ambitioner kommer att ge stadsdelen extra kraft och liv.

Kontaktperson

Jesper Engström

Jesper Engström

Arkitekt SAR/MSA
Partner och Kreativ ledare för Stadsutveckling & Bostäder

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.