Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Parkhuset

Parkhuset

AIX vidareutvecklar Parkhuset i Solna Business Park på uppdrag av Fabege. Det är ett innovationsprojekt som har som målsättning att halvera klimatpåverkan för kontor i jämförelse med ett traditionellt nybyggnadsprojekt.

Parkhuset är en kontorsbyggnad på åtta våningar och ingår i den detaljplan som AIX tagit fram åt Fabege och som är en del i omvandlingen av Solna Business Park. Med hjälp av trästomme och återbruk är målsättningen ett utsläpp på 225 kg CO2e/kvm jämfört med ca 450 kg CO2e/kvm vid traditionellt kontorsbygge. För att klara detta utvecklar AIX metoder för hur vi som arkitekter i tidigt programskede kopplar samman den arkitektoniska gestaltningen med projektets klimatmål.

Genom LCA-analys på utvalda byggnadsdelar styr vi ihop med projekteringsgruppen från början designen och varje material- och utformningsval övervägs i koldioxidhänseende. Detta görs genom samarbete med Fabege, NCC och alla konsulter och det är otroligt stimulerande att alla verkligen kan bidra med expertis inom sitt område.

Vi är väldigt glada över att vara en del av det här projektet. Många av våra kunder har hållbarhet i fokus och Fabege är ett av de företag som vill leda utvecklingen i branschen.

Sébastien Corbari, uppdragsansvarig arkitekt och delägare
Parkhuset

Under projekteringen samarbetar vi med Codesign som tillsammans med bland andra Fabege, NCC och RISE driver forskningsprojektet ”Återhus – att bygga hus av hus”.

Parkhuset

Återhus handlar om att återbruka tunga byggnadsdelar från rivningsfastigheter. I Parkhuset utreds möjligheten till återbruk från ett närliggande kvarter.

Vi på AIX ser fram emot att arbeta vidare med införlivandet av koldioxidberäkningar i vår gestaltning och minskning av klimatpåverkan i våra projekt. Vi är glada att få arbeta med beställare som vill ligga i fronten inom detta område

Karin Löfgren, arkitekt och hållbarhets- och träbyggnadsstrateg
Parkhuset

Parkhuset
Parkhuset
Parkhuset
Walk the room

I projektet ser vi tydligt hur olika metoder och material påverkar i slutändan. Förutom att använda trästomme och återbruka delar så måste gestaltningen kunna stå för sig själv och hålla högsta kvalitet. Att gestalta för klimatet är att skapa god arkitektur som är både vacker och hållbar.

KONTAKTPERSONER

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.