Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Överkikaren 30
Kulturmiljöanalys av Kv Överkikaren på Hornsgatan

Överkikaren 30

Inför en föreslagen ombyggnad av kv. Överkikaren 30 har AIX byggnadsantikvarier utfört en kulturmiljöanalys av området kring SKR:s kontorshus, som uppfördes 1989 efter ritningar av arkitekten Mats Edblom.

Kvarteret ligger intill Mariaberget, en känslig historisk miljö med enhetlig bebyggelse från 17- och 1800-talet som utgör en värdekärna i riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården.

Överkikaren 30 var ett av Stockholms mest omtalade och påkostade byggnadsprojekt under 1980-talet i offentlig regi. Byggnadskomplexet läkte det ”sår” som uppstått i stadsbilden då Söderleden drogs fram på 1940-talet. De byggnadsvolymer som uppfördes uppfattades av samtiden som påtagliga och orsakade en intensiv stadsbyggnadsdebatt.

Överkikaren 30
Foto: AIX

Utredningens huvudsakliga syfte har varit att definiera och analysera kontorshusets kulturhistoriska värde, dess interiör och exteriör samt dess betydelse för stadsbilden. Kulturmiljöanalysen redogör för områdets historia, beskriver dess nuläge och beskriver platsens kulturhistoriska värden. Utredningen är rikt illustrerad med fotografier och historiska kartor. För att på ett pedagogiskt sätt lyfta fram områdets karaktär innehåller utredningen kartor som visar t.ex. byggnadernas ålder och våningshöjd, viktiga siktlinjer och vyer, landskapselement och topografi etc.

Kontaktperson

Johan Rittsel

Johan Rittsél

Byggnadsantikvarie
Kreativ ledare för Kulturmiljö & Restaurering. Cert. sakkunnig kulturvärden – K

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.