Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
förbättrad belysning gudstjänst altare
Belysning av kyrkointeriör

Östra Ryds kyrka

Ombyggnad

AIX har medverkat som ljusdesigner i arbetet att förbättra belysningen i Östra Ryds kyrka.

Östra Ryds kyrka ligger i Österåkers kommun, vackert belägen på en kulle vid Kyrkviken nära Rydboholms slott. Sakristian är från 1300-talet, medan resten av kyrkan troligen uppfördes runt 1430. Kyrkan fick sitt nuvarande utseende efter en genomgripande till- och ombyggnad 1690–1693.

Befintlig belysning i kyrkan upplevdes som alltför svag. Verksamheten framme vid altaret, bland annat gudstjänster och körframträdanden, behövde bättre ljus. Även belysningen i bänkkvarteren var alltför svag för att kyrkobesökare skulle kunna följa med i psalmböcker och program. Kyrkans många vackra föremål, målningar, skulpturer, epitafier och altaruppsatser, saknade belysning och syntes dåligt.

förbättrad belysning gudstjänst altare

Rummet är kulturhistoriskt värdefullt och därför behövde en uppdaterad belysningsinstallation sträva efter att uppfylla verksamhetens behov och samtidigt ta hänsyn till arkitektoniska värden vad gäller formgivning och ljuskvalitet.

Ljuskällor valdes med hänsyn till energiförbrukning, livslängd och mycket höga krav på god ljuskvalitet. LED-baserade spotlights valdes för att kunna styras individuellt och nivåer kan återkallas i ett antal förprogrammerade scenarier som väljs med enkla knapptryckningar.

Peder Lindbom
förbättrad belysning gudstjänst altare
förbättrad belysning gudstjänst altare

Utformning och placering

Belysningsförslaget tog fasta på de etablerade belysningspositionerna i form av pendlade malmkronor. Nya ”belysningskransar” hängdes på malmkronornas stag.  Från dessa uppnås gynnsamma belysningsvinklar. I norra och södra korsarmarna samt Brahekoret hängdes nya mindre belysningskransar. Genom att hänga upp den nya belysningen i befintliga positioner kunde infästningar och håltagningar i den känsliga miljön helt undvikas. Den nya belysningen ersatte befintliga sentida downlights monterade i valvtak och under orgelläktare som passade dåligt in i den historiska miljön.

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.