Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Östermalms saluhall
Läsbara spår i blåklassad saluhall

Östermalms saluhall

Östermalms praktfulla saluhall har genomgått en omfattande om- och tillbyggnad med hög ambitionsnivå beträffande tillvaratagande av kulturhistoriska värden. Färgsättning, dekormåleri och salustånd återställs till ursprungligt utförande. AIX medverkar sedan 2017 som antikvariskt sakkunniga på uppdrag av Tengbom arkitekter. Byggherre är Stockholms stad genom Fastighetskontoret.

Saluhallen uppfördes 1888 efter ritningar av arkitekterna I.G. Clason och Kasper Salin. Efter endast ett halvårs byggtid kunde saluhallen invigas och efter det har den bevarat sin funktion under alla år. Lätta gjutjärnskonstruktioner för stora spännvidder och höga rumshöjder utvecklades och fick ett stort genomslag under andra hälften av 1800-talet.

Östermalms saluhall

Ursprunglig gjutjärnsstomme

Konstruktionerna användes genomgående för järnvägs-, salu- och utställningshallar liksom för större växthus. Idag är Östermalmshallens gjutjärnsstomme från Motala Verkstad en av Stockholms äldsta och bäst bevarade.

Östermalmshallen

Bild ovan: Slakthus och Saluhallsförvaltningen, 1890-tal.

Saluhallen är blåklassad av Stockholms stadsmuseum, den högsta klassningen, vilket innebär att den har synnerligen högt kulturhistoriskt värde.

Upprustade restauranger, serveringsytor på gården och ett nytt hotell i anslutning till saluhallen.

Förutom en välbehövlig upprustning av hallen med tillhörande salustånd, restauranger och serviceytor har projektet inneburit ett anslutande hotell- och restaurangkomplex. En gård söder om saluhallen, där det tidigare bland annat fanns en godisfabrik, har glasats över och integrerats med saluhallen genom en ny passage. Hotellrum har inretts i de gamla byggnaderna kring gården som blivit ett atrium för möten och servering.

Östermalms saluhall
Foto: Peder Lindbom

Läsbara spår för framtiden

Dagens krav på bland annat ventilation, energianvändning och tillgänglighet innebär ofta stora utmaningar vid ombyggnad av äldre byggnader med stora kulturhistoriska värden. Även hyresgästernas önskemål om anpassning för sin verksamhet har i Östermalmshallens säregna miljö varit en spännande och utvecklande process. Vår långa antikvariska erfarenhet har bidragit till bra lösningar i nära samarbete med kunniga arkitekter och tekniska konsulter. Välbevarade rum har förstärkts till sin karaktär genom rekonstruktion av ursprunglig färgsättning. Historiska spår som blottats har vi dokumenterat för framtiden.

Östermalmshallen
Foto: Lennart af Petersens 1960, Stockholmskällan
Östermalmshallen
Foto: Carl-Johan Gimberg, 1896, Stockholmskällan
Östermalmshallen
Foto: Lennart af Petersens 1960, Stockholmskällan
Östermalms saluhall
Foto: Lennart af Petersens 1960, Stockholmskällan

KONTAKTPERSONER

Johan Rittsel

Johan Rittsél

Byggnadsantikvarie
Kreativ ledare för Kulturmiljö & Restaurering. Cert. sakkunnig kulturvärden – K

Stina Svantesson

Stina Svantesson

Byggnadsantikvarie
Cert. sakkunnig kulturvärden – K

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.