Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Älderboendet Norrsken i Östersund
Vård- och omsorgsboende i Östersund

Norrsken

I det vackra Östersund har ett unikt boendeprojekt tagit form. Byggnaden ligger öppet och centralt vid Storsjön. Huset är, förutom i bottenplan, en byggnad i massivträ med träfasad och flera invändiga väggar med exponerade träytor.

Norrsken är inte bara ett hem, det är en gestaltning av naturen och omgivningarna i Östersund, där träets värme och karaktär smälter samman med moderna konstruktioner. Exteriörens karaktär präglas av fasadpanelens vågor och toppar – träribborna på fasaden är formade i vinklar och anspelar tillsammans med takfotens böljande siluettform på Östersunds unika placering mellan vatten och fjäll. Även interiören präglas av trä som framför allt används i husets gemensamma utrymmen.

Vårt uppdrag innebar att genom totalentreprenad projektera bygghandling baserat på bygglovshandling från den tidigare arkitekten Scott Rasmusson Källander samt att samordna alla lag-, funktions- och beställarkrav i projektet. Projektet innebar både arkitekt- och inredningsarkitektsuppdrag för fast och vårdrelaterad inredning. Fastigheten är på 4 till 5 våningar och har 80 lägenheter uppdelade på 10 avdelningar. Den U-formade byggnaden omsluter en fin trädgård för utevistelse mot sjösidan. Byggnaden har även en stor takterrass och långa balkonger för att underlätta för äldre med begränsad rörlighet att enkelt kunna vistas utomhus.

Älderboendet Norrsken i Östersund
Foto: Peder Lindbom

Trä och teknik

Byggnaden är konstruerad med en massiv fyra våningar hög trästomme som vilar på grundläggning och en första våning i betong. Bygglov och tidiga programhandling var utförda med förutsättningen att bygga hela huset med en betongstomme, men när NCC åtog sig entreprenaden beslutades att huset till övervägande del skulle byggas med trästomme. Arkitektuppgiften för oss blev därmed en utmaning att klara stombytet och de helt nya förutsättningarna för den sammanhängande installationssamordningen.

Projektets höga krav på data i BIM modellen var givande för alla parter. AIX har under lång tid arbetat metodiskt för att ständigt förbättra arbetsmetoder och har nu ett väl utvecklat system för BIM-projektering vilket var lönsamt i detta projekt. Att bemästra detaljeringsnivå och noggrannhet i modelleringen har betydelse i samordningen tillsammans med konsultteamet och har gett en effektiv process med hög kvalitet.  
 
Byggnaden är projekterad för Miljöbyggnad Silver där klimatberäkning ingår.

Älderboendet Norrsken i Östersund
Foto: Peder Lindbom

Trä ger välbefinnande

Trämaterial används på många ytor i gemensamma utrymmen på avdelningarna, vilket i forskning har visat sig kunna ha positiv inverkan på hälsa och upplevelse, särskilt inom äldreomsorgen. Träytorna skapar en lugnande och stressreducerande atmosfär och främjar avkoppling och harmoni. Genom att integrera trä i Norrsken-projektet erbjuds de boende en atmosfär för välbefinnande och lugn.

Älderboendet Norrsken i Östersund

Tillgänglighet en självklarhet

AIX har noggrant följt tillgänglighetsfrågorna i projektet, vilket är särskilt viktigt för boendemiljöer för äldre.

Älderboendet Norrsken i Östersund

Vi har särskild kompetens inom tillgänglighet (TIL) och har i detta projekt haft rollen som beställarens rådgivande konsult med uppgiften att granska och kommentera den övriga tillgänglighetsprojekteringen.

Älderboendet Norrsken i Östersund
Älderboendet Norrsken i Östersund
Älderboendet Norrsken i Östersund
Älderboendet Norrsken i Östersund

Kontaktperson

Karin Löfgren

Karin Löfgren

Ph.D Arkitekt SAR/MSA
Hållbarhetsansvarig

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.