Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm
Husarkitektuppdrag

Naturhistoriska riksmuseet

Naturhistoriska riksmuseet är Sveriges största museum och ett statligt byggnadsminne, uppfört mellan åren 1907–1916 efter ritningar av arkitekten Axel Anderberg. Museet skulle vara tillgängligt för allmänheten i folkbildande syfte men också en institution för vetenskapligt arbete. Så fungerar det än idag.

Naturhistoriska Riksmuseet inrymmer samlingar, utställningar och forskning på hög nivå. Det förnyas samtidigt som forskning och samlingar utvecklas och växer. Anläggningen har en grandios arkitektur i tidstypisk nationalromantik med inslag av såväl karolinsk barock som en kraftfull geometrisk jugend där interiörens samlande rum, entréhallen, huvudtrapphuset, Vegatrappan och Vegasalen samt mineralsamlingarnas trapphall är rikt dekorerade och ljussatta. Innanför huvudentrén möts man av putsreliefer i form av svenska djur, monogram, kungliga ornament med mera.

Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm
Foto: Peder Lindbom, AIX.

Tak- och väggytor är dekormålade av Filip Månsson. Ytorna bärs av krysshamrade granitpelare och kröns av en genombruten kupol med Luxferglasprismor – den enda av sitt slag i Sverige. 

Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm

Underhåll, ombyggnad och restaurering 2023-2024

Den drygt 100 år gamla byggnaden uppfördes med för sin tid helt nya material och metoder i kombination med de traditionella. På dessa för tiden nya material har andra yrkesgrupper påfört ytskikt med traditionella material och metoder såsom kalkputs utan armering, linolje- och limfärg ofta med linoljespackel i botten. Detta gav att stora problem med vidhäftning upptäcktes. Putsade innertak har nu säkrats genom rekonstruktion av de putsade ytorna med förbättrad grundning eller genom infästning med metallnät.

Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm

I byggnadens centrala rum har dekormåleri återskapats. Ombyggnaden och renoveringen har även omfattat ny belysning, förbättrat brandskydd, förbättrad tillgänglighet, fönsterrenovering, konservering av måleri, sten, luxferglas och reliefer. Samtidigt har bland annat en ny utställning och en ny välkomsthall färdigställts, Cosmonova förnyats samt kontorsytor renoverats.

Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm
Foto: Peder Lindbom, AIX.

En påbörjad lagning av fasadernas granitdekor har intensifierats, samtidigt som invändigt fuktskadad puts rivits för uttorkning och rekonstruktion. Byggnadens karaktäristiska arkitektur var djärv och är svår att underhålla. Överytor och fasader är här fogade med olika material som inte längre tätar. Granitens speciella egenskaper har varit styrande. Teknisk hållbarhet över tid och bevarande av arkitekturen har varit våra mål.

Projektering och genomförande har präglats av god dialog mellan projektörer och hantverkare samt stort engagemang tillsammans med SFV och Riksantikvarieämbetet.

Mona Lantzourakis hos AIX är sedan 2019 husarkitekt för Naturhistoriska riksmuseet. Uppdraget inkluderar hela anläggningen på drygt 60 000 kvadratmeter BTA fördelat på 13 byggnader
samt den tillhörande marken som är en del av Nationalstadsparken. AIX har även tidigare arbetat med Naturhistoriska riksmuseet genom antikvarisk medverkan och tillgänglighetsinventering.

Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm
Naturhistoriska riksmuseets huvudentré.
Fasadmaterial är det för nationalromantiken typiska mörkröda handslagna teglet
med inslag av krysshamrad granit. Taket är belagt med svartglaserat tegel.
Fasaderna har en rik dekor där varje kupolkrönt torn har burspråk av granit.
Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm
Södra flygeln med mineralsamlingarna, forskning och utställning.
Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm
Vegatrapphuset är nyrestaurerat och räcken har kompletterats med fallskydd.
Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm
Komplettering av räcken med fallskydd.
Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm
Detaljer i huvudtrapphuset.
Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm
Detaljer från entréhallen.
Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm
Detalj av dekormåleri, sten och puts i entréhallen.
Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm
Museets byggnadsminnesplakett.

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.