Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Ny gestaltning inredning modernisering värmesystem
Ny gestaltning i moderniserad kyrka

Nacka kyrka

Ombyggnad

AIX har som generalkonsult och arkitekt medverkat till att ta fram ny inredning, ytskikt, ny kororgel och belysning samt nytt värmesystem.

AIX har under flera år haft kontakt med Nacka församlingen kring underhållsfrågor rörande denna hundratrettio år gamla kyrka. I och med att det ritades en ny inredning i sakristian började diskussioner föras kring användningen av kyrkorummet och underhåll av ytskikt och de tekniska systemen. Många förändringar har nu samlats till en medveten gestaltning.

Kyrkan har stor verksamhet och används veckans alla dagar, ibland för flera olika aktiviteter efter varan dra. Flexibilitet och bättre belysning önskades för att kunna växla mellan nattvard, dop, kör, konserter och begravning nedanför kortrappan.

Ny gestaltning inredning modernisering värmesystem
Foto Sten Jansin

Bekvämare bänkar, lättare åtkomst för städning och bättre akustik önskades. Både platsbesök och vård- och underhållsplanen visade på upprustningsbehov för alla ytskikt. En ny kororgel med många stämmor var planerad i ett sidoprojekt. Inventarier och den nya kororgeln ställde krav på en ombyggnad av värmesystemet som också var i behov av underhåll.

Nacka kyrka ritad av Gustaf Wickman invigdes år 1891. Kyrkan är uppförd i rött tegel med ett västtorn med blinderingar och spira. Kyrkan är en god representant för de arkitekturströmningar som rådde vid sekelskiftet då uttryck från olika epoker lånades och kom att ingå i en ny eklektiskt helhet, delvis med influenser från amerikanska förebilder. Interiören formades av Agi Lindegren. Interiört dominerar mörka snickerier, dekormåleri i kyrkorummet och höga paneler längs väggarna både i kyrkorum och i det rum som idag är sakristia.

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.