Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Statens musikverk
Inredningsarkitektur och gestaltning av ny gemensam lokal

Musikverket

På uppdrag av Musikverket har AIX skapat en gemensam lokal för Musik- och Teaterbibliotekets arbetsgrupper som tidigare var uppdelade på två platser. Planlösningen har anpassats till verksamheten med hänsyn till den befintliga byggnadens förutsättningar.

Uppdraget började med att vi var delaktiga i utvärderingen av presumtiva lokaler för att passa verksamhetens behov. Hela Musikverkets personal har nu samlats till en och samma adress för ökad samhörighet, bättre samarbete och för en effektivisering av arbetsplatsen i stort. Även arkiv och magasin har flyttats ihop för att undvika det tidigare behovet av att åka fram och tillbaka med material mellan de båda adresserna.

Målgruppen för uppdraget är i första hand musikverkets personal och deras behov kring hanteringen av verksamhetens gedigna samlingar. Men även besökare bestående av till exempel professionella musiker, dansare, teatergrupper och forskare så väl som en intresserad allmänhet möts nu av en trivsam miljö med stark identitet.

Ett nära samarbete

För att på djupet sätta oss in i verksamhetens behov hade vi en nära dialog med kunden. Musikverket är indelat i tre delar där huvudnumret är biblioteket och dess samlingar. Tillsammans med personalen utvecklade vi ett system för arkivering, inventering och sortering av det stora materialbiblioteket och det omfattande magasinet för att möta de höga kraven på hur verken ska bevaras för framtiden.

Statens musikverk
Foto: Peder Lindbom

Återbrukade möbler i nya konstellationer

I ett initialt skede inventerade vi de båda lokalernas befintliga inredning. I dialog med verksamheten kategoriserade vi deras möbler. Vi tittade på funktion och kondition med blicken inställd på möjligheter till återbruk. I slutändan bestod merparten av den återbrukade inredningen av bibliotekshyllor. Hyllsystemet är fristående och demonterades för att delvis lackas om i en grågrön kulör. Hyllorna monterades därefter ihop i nya konstellationer anpassade till den nya lokalen.

Statens musikverk

Gestaltningsidé och kreativitet inom en given ram

I utformningen av den publika delen tittade vi på byggnadens form som kan beskrivas som en rak rektangulär kloss med två kvadratiska ljusgårdar där det publika biblioteket befinner sig i en av dem. För att skapa ett samtida tillägg som tar tydlig plats i den befintliga lokalen gestaltade vi två snedställda rumsligheter. De snedställda kvadraterna är i projektet ett återkommande tema som syns i informationsdiskens veckning och mönstersättningen i golvmattan.

Statens musikverk

Resultatet blev enkelt men uttrycksfullt – ett sätt att skapa stor effekt utifrån begränsade medel. I kontrast till bokhallen i atriet har biblioteket en relativt låg rumshöjd. Här har vi arbetat med kulörer på vägg för att skapa sekvenser och en variation av rumsligheter. Färgskalan består av dova, mjuka och mättade kulörer för att lugna ner miljön.

Statens musikverk
Foto: Peder Lindbom

Bakgrund

Musik- och teaterbiblioteket är ett av de största biblioteken i sitt slag i Europa. Här finns utlåning av noter för alla besättningar och i olika genrer, litteratur och tidskrifter om musik, teater och dans. Biblioteket har ett digitaliseringsuppdrag och i nuläget finns 100 000 noter att ladda ner, hundratusentals böcker, noter och pjäsmanus att ta del av. Biblioteket är öppet för professionella men också för allmänheten och innefattar därför en offentlig- och en intern del med kontorsarbetsplatser och ett omfattande magasin för samlingarna. Inom den offentliga verksamheten arrangerar biblioteket konsertkvällar, seminarier och presentationer av publikationer.

Kontaktperson

Annika Askerblom

Annika Askerblom

Arkitekt SAR SIR/MSA

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.