Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
hörsalar studentmatsal lugn furu
Inredning av matsal och undervisningsmiljöer

Mälardalens universitet, campus Västerås

För Mälardalens högskola i Västerås har AIX projekterat inredning och ombyggnad av campusets matsal Rosenhill samt fyra hörsalar.

Med en entré som vänder sig mot campusets entrégård välkomnas såväl närliggande gymnasieskolors elever som allmänhet till Mälardalens högskolas matsal, kallad Rosenhill. Studentmatsalen var sliten och man stördes av både skramlig akustik och en stökig visuell miljö. Vi hade nära kontakt med restauratören som var mån om att matsalen skulle nå ut till en bred publik.

hörsalar studentmatsal lugn furu

Vi arbetade med nya flödesscheman för att styra upp den rörighet som matsalen led av initialt. Med ett scenografiskt grepp om blånande berg knöt vi ihop behovet av akustiska och visuella åtgärder. Tillägg av växter och en mjuk kulörsättning skapade en lugn och vacker miljö där både studenter, personal och restauratör skulle trivas.

I nästa delprojekt för campus Västerås projekterade vi ombyggnad och inredning av fyra hörsalar. I samband med ombyggnaden behövde även belysning och AV-utrustning ses över. I samarbete med el-konsult tog vi fram en ny lösning för undertak och belysning för salarna. Den nya AV-utrustningen infogades i samarbete med högskolans AV-konsult.

Högskolan önskade två av hörsalarna för traditionell hörsalsundervisning där den undervisande personalen har sin plats vid lärarbord framme i salen och studenterna fördelas i resterande rum på gradänger. Med bättre fördelning av mittgångar och nya stolar har vi skapat väl fungerande klassiska salar.

hörsalar studentmatsal lugn furu

Studenterna kan på så vis växla mellan uppmärksamhet framåt i salen och mot de grupparbeten som möjliggörs när varannan gradäng vänder sig om. Resultatet har blivit mycket lyckat och omtyckt av både lärare och studenter, säger Annika Askerblom.

hörsalar studentmatsal lugn furu

Med inspiration från ett lärosäte i Danmark utformade vi de andra två salarna för en aktivare form av undervisning där fokus ligger på studenternas deltagande och grupparbete. För detta behövde de befintliga gradängerna byggas om och vi valde smala fasta bord med tillhörande rörliga stolar.

Vårt gestaltande grepp var att bejaka träslaget furu, som är ett av campusets återkommande och framträdande element. Med noga avvägda kulör- och materialval kontrasterar och lyfter de nya hörsalarna den befintliga byggnaden och blir ett harmoniskt tillägg.

Kontaktperson

Annika Askerblom

Annika Askerblom

Arkitekt SAR SIR/MSA

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.