Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Markuskyrkan
NY BELYSNING I KULTURHISTORISKT VÄRDEFULL MILJÖ

Markuskyrkan

Interiör, Ombyggnad

Befintlig belysning i kyrkorummet upplevdes som otillräcklig av både besökare och i kyrkan verksamma. Av den anledningen hade ett antal armaturer tillkommit i modern tid som förvanskade rumsupplevelsen och var svårt bländande. Dessa satt högt upp på väggarna och ljuskällor var svåra att nå för service och underhåll.

Kyrkorummet är kulturhistoriskt mycket värdefullt och därför var belysningsförslagets målsättning att uppfylla verksamhetens behov och samtidigt ta hänsyn till kulturella värden. Genom att ersätta de senare tillkomna armaturerna med mer ändamålsenliga och diskreta armaturer kunde en bättre balans mellan ljuset från de nya armaturerna och de befintliga pendlarna uppnås. Den nya belysningen ligger närmare arkitektens ursprungliga vision för kyrkorummet samtidigt som dagens behov kan tillgodoses.

Markuskyrkan

Belysningförslagets formgivning hämtade inspiration från ljusbärare för stearinljus hängda i konsoller från kyrkorummets tegelmurar. Det var angeläget att hitta ett material för de nya armaturerna som kändes naturligt i miljön och samtidigt var diskret. Lösningen blev att tillverka armaturer i oxiderad mässing och obehandlat stål. Dessa placerades på konsoller ut från tegelmurverk för att tydligt avteckna sig som ett eget historiskt lager.

Markuskyrkan

De befintliga ljuspendlarna var i mycket dåligt skick elektriskt men värdefulla som en del av rummets originalgestaltning. Lösningen blev att renovera elinstallationen och byta ut glödljuset mot modern LED baserad belysning utan att armaturernas uttryck eller ljuskvalitet förvanskades.

Ljuskällor valdes med hänsyn till energiförbrukning, livslängd och ljuskvalitet. Lösningen blev att använda lågvoltsbaserade ljuskällor. Dessa har en brinntid av 5 000 h och genom att ljusregleras ned minst 10% kunde brinntiden fördubblas till ca 10 000 h.

I sidoskeppet förstärktes ljuset mot körens repetitionsyta med hjälp av diskreta ljusramper bestående av LED-lister placerade på stålbalkar i takvalv.

Alla armaturer kan nivåregleras individuellt och belysningen fick ett nytt styrsystem som är scenbaserat. Detta innebär att färdiga balanser mellan olika delar av belysningen kan återkallas med tryckknappar på en touchskärm.

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.