Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Manillaskolan
Antikvarisk förundersökning

Manillaskolan

På uppdrag av Statens fastighetsverk utförde vi 2012 en antikvarisk förundersökning av Manillaskolan på Djurgården inför att hyresgästen skulle flytta och de nya hyresgästerna önskade vissa förändringar.

Förundersökningen har innefattat en kulturhistorisk inventering av alla byggnader, genomgång och sammanställning av arkivmaterial samt beskrivning och bedömning av byggnaderna och deras kulturhistoriska värden. Historiskt bild-, kart- och ritningsmaterial har använts i samspel med inventeringen för att utreda Manillaskolans byggnadshistoria.

Manillaskolan

1817 grundade Pär Aron Borg Institutet för dövstumma och blinda på platsen och 1860-64 uppfördes huvudbyggnaden som skola för dövstumma med internat för både lärare och elever. Den stora institutionsbyggnaden i nyrenässans ritades av arkitekten Johan Adolf Hawerman. Den höga tornkrönta mittbyggnaden innehåller en kyrksal som sträcker sig över två våningar, i trapphuset finns trappor och räcken i rikt utsirat gjutjärn.

Manillaskolan

År 1912 påbyggdes ytterligare en våning på skolhuset. 1938 blev Manilla en statlig skola 1979 upphörde den att vara internat. Gymnastikhuset som står norr om huvudbyggnaden ritades av arkitekt E. Jakobsson och invigdes 1870 och används fortfarande som gymnastiksal.

År 2013 flyttade Manillaskolan från lokalerna på Djurgården till Campus Konradsberg på Kungsholmen. Sedan undervisningen för döva och hörselskadade barn flyttat ifrån lokalerna hyrs byggnaderna ut till en fristående grundskola, Campus Manilla.

Kontaktperson

Johan Rittsel

Johan Rittsél

Byggnadsantikvarie
Kreativ ledare för Kulturmiljö & Restaurering. Cert. sakkunnig kulturvärden – K

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.