Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Ny invändig gestaltning för arbetsplatser och lärandemiljöer

Mälardalens universitet, campus Eskilstuna

För Mälardalens universitets campus i Eskilstuna har vi skapat en inre gestaltning som samlar människor. Här möts studenter, pedagoger, forskare och administrativ personal i en vänlig och tryggt omhändertagen inramning.

Mälardalens universitet (MDU) ville sammanföra alla sina akademier i en byggnad, ett campus, i Eskilstuna. I Västerås fanns redan ett campusområde med samlade akademier. I den omvandlingen ville man skapa en stark vi-känsla genom att ställa om till ett aktivitetsbaserat arbetssätt och erbjuda attraktiva studiemiljöer där studenterna vill vara. Livet i byggnaden är samlat runt öppna atrier som binder samman alla verksamheter i en visuell samhörighet, att se och att bli sedd.

Vi är stolta över den djärvhet som projektet visar genom att våga sticka ut, såväl i fråga om gestaltning av interiören som i valet av undervisningsformer och genomförandet av ett aktivitetsbaserat arbetssätt i en akademisk miljö.

Interiörens relation till byggnad och byggnadsminne

Vi har skapat ett ekosystem av kulörer och former med täta möten mellan många färgtoner. I projektet uppstår en balans i kontrasten mellan byggnadens stora vita rymd och inredningens mikrokosmos av mättade kulörer. När kulörer hamnar nära kroppen, i de textilier vi sitter på och mattor vi står på, förändrar de den fysiska upplevelsen. Kulörerna ger trygghet, en närvaro av omhändertagande.

Vår intension har varit att skapa en inre gestaltning som samlar människor. Där både studenter, pedagoger, forskare och administrativ personal kan mötas från olika utgångspunkter och utbildningsprogram i en noga utformad omgivning.

Mälardalens Högskola, campus Eskilstuna

Lärandemiljöer

Väl gestaltade läromiljöer har en stor betydelse för hur lyckosam den pedagogiska ambitionen blir. Detta stod klart för MDU redan vid projektets start, vilket gav oss bästa möjliga förutsättningar att ta ett lustfyllt helhetsgrepp och skapa en invändig gestaltning med en stark identitet baserad värme, variation och en inkännande skala.

Mälardalens Högskola, campus Eskilstuna

I nära dialog med universitetet har vi skapat platser och rum som breddar formen för lärande genom att omfatta både traditionell undervisning och nytänkande pedagogik, där studenten har en mer aktiv roll. Idag är även det informella lärandet, där studierna sker utanför de lärarledda lektionerna i fokus. I projektet lades stor vikt vid många och omväxlande studieplatser som samlas kring både 3XN nya atrierum och Paul Hedkvists transformerade bassängsal.

Mälardalens Högskola, campus Eskilstuna
Foto: Peder Lindbom

Interiör gestaltning

Vi gavs möjlighet att gestalta samtliga komponenter, en specialdesignad interiör helhet med formgivna snickerier och möbler, framtaget just för MDU. En röd tråd genom gestaltningen är dualismen mellan det praktiska och det teoretiska, vilket också avspeglar universitetets dubbla utbildningsinriktning.

Mälardalens Högskola, campus Eskilstuna

Det rundade hörnet är en återkommande detalj i den invändiga miljön. Med den rundade formens mjukhet vill vi möta människan i det taktila mötet med handen. Universitetets teoretiskt sida representeras av den viktiga roll som platser för möten och samtal har spelat, samt bokens centrala roll i vår inredning, där bokhyllor följer de aktivitetsbaserade våningsplanen runt varje hörn från golv till tak.

Mälardalens Högskola, campus Eskilstuna

Utgångspunkten för interiörens kulörsättning är mötet mellan den gamla industristadens tegelfasader och Eskilstuna ån – en palett av rödrosa toner möter ett spektrum av blågröna. Detta speglar också byggnadens två årsringar där det gamla badhuset kläs i blågröna kulörer och de nya byggnadskropparna ges de rödrosa.

Mälardalens Högskola, campus Eskilstuna

Gestaltningsprincip kopplat till lärande

Vi har talat om kopplingen mellan handen och tanken och hur man utformar en miljö för kreativt lärande. En återkommande detalj i den invändiga miljön är det rundade hörnet som blir betydelsefullt i det taktila mötet med handen.

Mälardalens Högskola, campus Eskilstuna

I processen att utveckla ett kritiskt tänkande är platser för samtal en viktig komponent, dessa har utformats med stor omsorg.

Mälardalens Högskola, campus Eskilstuna
Foto: Åke E:son Lindman

Arbetsplatser för undervisning och forskning

Vi har haft en nära dialog med medarbetare och studenter knutna till Campus Eskilstuna. Att på djupet sätta sig in i verksamhetens behov för såväl undervisning som forskning och kontorsarbete har varit en viktig framgångsfaktor, när vi bearbetade planlösningen och den interiöra gestaltningen.

Mälardalens Högskola, campus Eskilstuna

Interiör komposition

Det finns en öppenhet i Campus Eskilstunas interiöra komposition som tillåter samtal och möten över organisationsgränser. Samspelet mellan byggnadens atrier och inredningen runt dem ger möjlighet att lätt hitta varandra.

Den 1 januari 2022 blev Mälardalens högskola universitet och heter nu därför Mälardalens universitet.

Kontaktperson

Annika Askerblom

Annika Askerblom

Arkitekt SAR SIR/MSA

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.