Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Luma lampfabrik
Antikvarisk förundersökning och konsekvensbeskrivning

Luma lampfabrik

AIX har tagit fram antikvarisk förundersökning och konsekvensbeskrivning i samband med planerna att bygga om tre av husen i den gamla Lumafabriken till bostäder.

Luma lampfabrik

Luma lampfabrik vid Hammarby Sjö är ett av landets främsta industriminnen och ett av de första exemplen på funktionalistisk arkitektur i Sverige. Fabriken anlades 1929-30 av Kooperativa förbundet och ritades av deras eget kontor under ledning av Arthur von Schmalensee och Eskil Sundahl. Verksamheten expanderade och anläggningen byggdes ut under främst 1930- och 40-talen.

Luma lampfabrik

Hus 16 byggdes 1940 och inrymde hårdmetallfabrik, hus 27 uppfördes 1945 som molybdenfabrik och hus 19 anlades 1946 som lagerbyggnad för järnmanufaktur och maskiner. Glödlampstillverkningen flyttades till Kalmar 1971 och KF sålde fastigheten 1991. De flesta byggnaderna har i dag fått nya funktioner men några stod länge obrukade, däribland hus 16, 19 och 27. I samband med renoveringarna i början av 2000-talet gavs området namnet Luma Park.

Kontaktperson

Johan Rittsel

Johan Rittsél

Byggnadsantikvarie
Kreativ ledare för Kulturmiljö & Restaurering. Cert. sakkunnig kulturvärden – K

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.