Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Lidingö stadshus
Upprustning och antikvarisk förundersökning

Lidingö stadshus

AIX har projekterat byte av glasfasad, teknikrum, reception och mötesrum för Lidingö stadshus. Vi har även gjort en antikvarisk förundersökning med en kulturhistorisk klassificering av byggnadens olika delar.

Lidingö stadshus, ursprungligen ritat av Sten Samuelsson arkitektkontor och färdigställt 1975, var initialt tänkt som en del i en större centrumanläggning. Bakom planen med de på rad uppställda – och med förbindelsegångar sammankopplade – byggnadskropparna låg tankar om flexibilitet, utbyggbarhet och orienterbarhet. Byggnaden har, mycket på grund av sin karakteristiska aluminiumfasad, kommit att bli ett modernt landmärke på Lidingö. Några större förändringar har inte skett sedan 1970-talet och stadshuset är utpekat som kulturhistoriskt värdefullt i översiktsplanen.

Arkitektuppdraget bestod i att framställa förfrågnings- och bygghandlingar avseende byte av glasfasad, tillkommande teknikrum på tak och kompletterande funktioner såsom reception och mötesrum. Utöver detta tillkom en allmän upprustning av publika ytor och kommunikationer med ett antikvariskt perspektiv. Inom projektet rymdes även en utökad säkerhetszonering för byggnaden.

Våra byggnadsantikvarier tog fram en antikvarisk förundersökning över huset som också innehöll en kulturhistorisk klassificering av byggnadens olika delar. Tanken var att den även ska fungera som ett underlag i samband framtida ombyggnader i huset.

Lidingö stadshus
Lidingö stadshus
Lidingö stadshus
Lidingö stadshus

Kontaktperson

Tobias Rosberg

Tobias Rosberg

Arkitekt SAR/MSA
Partner

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.