Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Kvarnbergsplan i Huddinge
Yteffektiva lägenheter i Huddinge

Kvarnbergsplan

Nybyggnad

På uppdrag av Veidekke har AIX ritat 171 lägenheter och en förskola vid Kvarnbergsplan i Huddinge. Förutsättningen var att göra yteffektiva och billiga lägenheter på en tomt som ligger bredvid den högtrafikerade Huddingevägen.

Tomten har bebyggts med ett halvöppet kvarter som knyter an till den omkringliggande kvartersstrukturen. För att lösa bullerproblematiken ligger loftgångar omväxlande mot gata och mot gård. Höjden på byggnaderna varierar mellan 5 och 10 våningar och lägenheterna spänner från 1 rok på 29 kvm till 4 rok på 75 kvm.

I en av byggnaderna ligger en förskola i två plan som tar i anspråk delar av gården. Lägenhets- och cykelförråd har lagts på gården för att undvika ett källarplan.

Kvarnbergsplan i Huddinge

I gestaltningen var en förutsättning att fasaden skulle bestå av betongelement. För att skapa variation inom kvarteret har skiftande fönstersättning och kulörer använts.

Kvarnbergsplan i Huddinge

Ett motiv som återkommer i projektet är de hoppande skivorna längs med loftgångarna som dels skapar rumslighet, dels ger projektet en gestaltningsmässig identitet. Omsorg har lagts på detaljer som skärmtaken vid entréerna för att ge något extra till ett projekt där de ekonomiska ramarna varit snäva.

Kvarnbergsplan i Huddinge
Foto: Antonius van Arkel

Kontaktperson

Sven Ahlenius

Sven Ahlénius

Arkitekt SAR/MSA
Partner

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.