Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Kv Tyfonen
Flerfunktionshus vid Inre Hamnen, Malmö

Kv Tyfonen

Under våren 2007 utlyste Malmö stad en markanvisningstävling om en strategiskt viktig tomt i stadens förnyelse. Platsen ligger centralt i omedelbar anslutning till inre hamnen.

Som ett av fyra förslag valdes vårt och NCCs ut för vidare bearbetning i form av en inbjuden tävling. Förslaget omfattar 15 000 kvm butikslokaler, restauranger, spa, studios för utställningar och kulturaktiviteter samt kontor och bostäder.

Inre Hamnen, Kv Tyfonen

Vår idé var en ensemble vertikala byggnader med konkaviteter i planform som skapar solbelysta publika rum för möten och aktiviteter. I utformningen la vi stor vikt på koncept för energihushållning och miljöteknik.

Kontaktperson

Jesper Engström

Jesper Engström

Arkitekt SAR/MSA
Partner och Kreativ ledare för Stadsutveckling & Bostäder

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.