Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Kv Skeppshandeln 1
KONTORSHUS OCH HANDELSCENTRUM INTILL HAMMARBYVERKET

Kv. Skeppshandeln

Fabege har utvecklat hotell, kontor, handel och garage i Hammarby Sjöstad. Kvarteret Skeppshandeln utgör en portalbyggnad för Sjöstadens västra front och en pendang till Luma-fabriken. De båda fastigheterna omgärdar det centrala parkrummet i stadsdelen där vi hämtat inspiration från Luma till fönstrens placering och rytmisering. Gestaltningen har även präglats av närheten till Hammarby allé, vattnet och värmeverket.

Mot Hammarby allé har ett storslaget glasparti med bakomliggande träskivor placerats som också blir kvarterets arkitektoniska signum.

Kv Skeppshandeln 1
Foto: Peder Lindbom

Byggnaden är tredelad i vertikalled med indragen bottenvåning och takvåning för att ge speciell karaktär åt fastigheten mot allén. Detta går i linje med gestaltningsprogrammet för området där Stadsbyggnadskontoret definierat vissa eftersträvansvärda grundkvaliteter.

Kv Skeppshandeln 1

En arkitektonisk idé om skivmaterial på fasadelementen fungerade utmärkt med högt ställda täthets- och fuktskyddskrav. Fasader mot kvarterets utsidor i huvudsakligen ljus kulörställning mot Värmeverket i väster och mot del av Textilgatan i anslutning mot Hammarby allé. Mot insidan av kvarteret förekommer ett större inslag av trä i fasaderna för ett mer intimt, mustigt och maritimt uttryck, med anspelning på närheten till Hammarby sjö.

Kv Skeppshandeln 1

Huvudentréerna mot allén har utformats som bakomljusbelysta glas- och träportaler, med viss variation för respektive hyresgäst, samtidigt som de i grundformen är likartade och bildar en helhet.

Byggnaden är certifierad enligt svenska klassningssystemet Miljöbyggnad, nivå Guld.

Skeppshandeln 2

I samma kvarter har vi även ritat Skeppshandeln 2. Skönhetsrådet tillstyrkte varmt bifall till ansökan om bygglov och berömde byggnaden för att vara en av de finaste i sin art. Trots detta har inte byggnaden blivit uppförd.

KONTAKTPERSON

Tobias Rosberg

Tobias Rosberg

Arkitekt SAR/MSA
Partner

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.