Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Kv Kylfacket
Transformation i Slakthusområdet

Kv Kylfacket

Nybyggnad, Ombyggnad

Kvarteret Kylfacket är ett transfomationsprojekt, där en snart 100-årig magasinsbyggnad ska omvandlas för publik verksamhet. Dessutom ska en ny kontorsbyggnad fogas till volymen.

Slakthusområdet i Stockholm genomgår en förändring från livsmedelsindustri till blandad stadsmiljö. Viss bebyggelse rivs för att ersättas av nya bostadskvarter, kontor och skolor medan andra byggnader sparas för att vittna om historien. Kv Kylfacket tjänade som lager för livsmedel och är utvalt att bevaras som representant för 1930-talet. Byggnadens läge vid den nya stadsdelsparken med en ny T-baneuppgång gör att den får en ny, framträdande plats i stadsbilden. Dess långsida mot huvudgatan Hallvägen och parken bevaras av kulturhistoriska skäl relativt opåverkade. De breda gavlarna däremot, öppnas för entréer och dagsljus genom stora glaspartier i byggnadens fulla bredd.

Kv Kylfacket
Illustration: TMRW

Nytt fogas till gammalt

Störst förändring sker längs den motstående långsidan där en ny kontorsbyggnad i 6 våningar placeras. De två nedre våningarna sammanbyggs med magasinets två nedre plan. De kommer att vara öppet tillgängliga och fyllas av utåtriktad verksamhet som café och restaurang, handel, möteslokaler och eventuellt ett gym. I mötet mellan magasinet och den något kortare nybyggnaden bildas en fickpark för grönska och uteservering.

AIX har varit aktörens arkitekt under hela detaljplaneprocessen, och har i nära dialog med staden studerat och utvecklat ett flertal koncept för att fungera i en kulturhistoriskt känslig miljö. Den valda lösningen respekterar magasinets diskreta arkitektur, särskilt betonat genom att tillbyggnaden från stadsdelsparken bildar en återhållsam fond, samtidigt som den tillför avsevärd ny volym. Magasinets ljusa putsfasad kommer att kompletteras av tillbyggnadens keramiska fasad, rytmiserad av repetitiva partier av glas och metall.

Kv Kylfacket
Kv Kylfacket
Kv Kylfacket

Detaljplanen har vunnit laga kraft och efter genomförd programhandling pågår nu arbete med systemhandling. Totalt omfattar projektet drygt 12 000 m2 BTA, varav magasinsbyggnaden ca 4 000 BTA är i magasinsbyggnaden. Projektidén med återanvändning av byggnadsvolym för ny användning fokuserar på hållbarhet, varsamhet och cirkularitet. Vi arbetar med höga miljömål genom certifiering enligt BREAM Excellent.

Kontaktpersoner

Johan Janssen

Johan Janssen

Arkitekt SAR/MSA
Marknadskoordinator – Offentliga & Kommersiella byggnader och Inredning

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.