Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Husarkitektuppdrag och byggnadsantikvarisk expertis i statligt byggnadsminne

Kv Krubban

AIX har genom Erland Montgomerys husarkitekuppdrag genomfört en rad uppdrag i kvarteret Krubban. Vi har även haft flera byggnadsantikvariska uppdrag för kvarteret som varit nära knutna till husarkitektuppdraget.

Sedan 1930-talet har Riksantikvarieämbetet och Historiska museet haft sina lokaler i kvarteret Krubban. Riksantikvarieämbetet sitter i före detta kasernen för Livgardet till häst som 1936 byggdes om under ledning av riksantikvarien Sigurd Curman. Byggnaden är idag skyddad som statligt byggnadsminne men har till vissa delar förändrats under 1900-talets senare del. Kvarteret Krubban har anor från 1600-talet. 1805-1817 uppfördes här kaserner och stall med flera byggnader för Livgardet till häst. Kasernetablissemanget var det första i sitt slag i landet och blev förebild för senare anläggningar.

Byggnaderna ritades av Fredrik Blom och är ett av landets främsta arkitektoniska verk i empire stil. 2005 byggdes Östra stallet om för Riksantikvarieämbetets behov och ett stort arkiv byggdes under gårdsplanen. Under tiden som husarkitekt har AIX bland annat genomfört transformation av ridhuset till förskola, ombyggnader av kontorslokaler och vindar i huvudbyggnaden och i Historiska museet, en ny entré till Historiska museet samt grundförstärkning av delar av byggnaderna. Läs gärna mer under relaterade projekt om Förskolan Krubban och Historiska museet längre ned på sidan.

Restaurang Oxenstiernan

Restaurang Oxenstiernan

Ett av de senare projekten som utförts i kvarteret var ombyggnaden av Oxenstiernska malmgårdens norra flygel till restaurang.

Restaurang Oxenstiernan

Interiört har det blivit stora förändringar och moderniseringar, men exteriört kommer förvandlingen knappt att synas. Huset har fått ett nytt tillagningskök och nya matsalar. Restaurang Oxenstiernan, även kallad ROX, blåser nytt liv i den gamla malmgården och vitaliserar kvarteret.

Ekonomiska museet, Kv Krubban.

Ekonomiska museet

Den 1 juni 2024 öppnade Ekonomiska museet – Kungliga myntkabinettet med de permanenta utställningarna ”PENGAR!” och ”Ekonomilabbet”. Ekonomiska museet är en del av Statens historiska museer och blir nu beläget i samma byggnad som Historiska museet på Narvavägen i Stockholm. Vi har projekterat ombyggnaden och restaureringen av deras nya lokaler. Bilderna togs innan verksamheten hade flyttat in.

Ekonomiska museet, Kv Krubban.

Kungliga myntkabinettet

AIX har haft tidigare projekt för Kungliga myntkabinettet då vi arbetade med deras lokaler när de låg på Slottsbacken i Gamla stan, då under ledning av Margareta Källström.


KONTAKTPERSONER

Johan Rittsel

Johan Rittsél

Byggnadsantikvarie
Kreativ ledare för Kulturmiljö & Restaurering. Cert. sakkunnig kulturvärden – K

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.