Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Kv Ekorren P-hus
Sveriges första parkeringshus konstruerat helt i trä

Kv. Ekorren – P-hus

Vid Nygatan i centrala Skellefteå har vi projekterat ett parkeringshus av trä. Byggnaden har fyra plan i trä ovan jord, varav ett i gatuplan för butik och kontor och däröver tre parkeringsplan. Husets stomme, bjälklag, ytterväggar och hisschakt är byggt med limträbalkar och KL-trä.

Projektet har väckt stort intresse då det var Sveriges första parkeringshus konstruerat helt i trä. Martinssons i Bygdsiljum tillverkade komponenterna som sedan monterades på plats i Skellefteå.

Nattetid lyser parkeringshuset med ett varmt sken som sipprar ut genom träkonstruktionen. Gatuplanet deltar i det urbana genom att inhysa butik och kontor för Lantmäteriet.

P-hus Ekorren
Foto: Per Myrehed

Inspirationen till p-huset hämtades från de många magasin som fanns i huskvarteren i Skellefteås rutnätsplan, gjord av den legendariske arkitekten P-O Hallman. Varför inte ett magasin av trä för parkering av bilar? Huset har ett överdrivet taksprång mot Storgatan med syfte att markera Storgatans avslut.

Kv Ekorren P-hus

Parkeringshuset blev 2014 K-märkt av Skellefteå kommun. I Skellefteå kommun används begreppet ”K-märkt” om alla hus, anläggningar och miljöer med ett utpekat kulturhistoriskt värde vilket är mycket hedrande för ett nytt hus.

Kv Ekorren P-hus
Ekorren

Fasaden som vetter mot bostadshuset är täckt med sinuskorrugerade mineritskivor för att öka brandsäkerheten. Skivorna är vertikalt monterade, likt streckkod på varor i butiker.

I Kv Ekorren ingår också två bostadshus med sammanlagt ca 30 lägenheter. Dessa har byggts med industriellt tillverkade volymelement i trä.

KONTAKTPERSONER

Karin Löfgren

Karin Löfgren

Ph.D Arkitekt SAR/MSA
Hållbarhetsansvarig

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.