Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Kv Ekorren i Skellefteå
Flerbostadshus i massiv- och limträ

Kv Ekorren – bostäder

Vid Nygatan i centrala Skellefteå har vi projekterat bostadshus av trä med ett 30-tal lägenheter. Bostadshusen har byggts med industriellt tillverkade volymelement i trä.

I Kv Ekorrens bostadshus har även trapphus och hisschakt förtillverkats i trä. All installation för VVS har utförts i en modul, där kök, WC och badrum samlats med tillgänglighet från svalgångarna.

Husen på fem våningar i norr trappas ner till två våningar i söder och ger tillsammans med omgivande äldre trähus en skyddad gårdsmiljö. Byggnaderna är sammankopplade med svalgångar, varifrån man når de genomlysta lägenheterna. Invändiga trägolv är oljade och träväggarna är silikatmålade.

Inflyttning skedde hösten 2009.

Kv Ekorren P-hus

I kvarteret har vi även ritat ett p-hus av trä. Parkeringshuset blev 2014 K-märkt av Skellefteå kommun. I kommunen används begreppet ”K-märkt” om alla hus, anläggningar och miljöer med ett utpekat kulturhistoriskt värde vilket är hedrande för ett nytt hus.

KONTAKTPERSONER

Karin Löfgren

Karin Löfgren

Ph.D Arkitekt SAR/MSA
Hållbarhetsansvarig

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.