Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Kv Cephalus
Byggnadsantikvarisk expertis

Kv Cephalus 10

På uppdrag av Riksdagsförvaltningen har AIX gjort en antikvarisk förundersökning för Kanslihusannexet, Kv Cephalus 10 i Gamla stan. Förundersökningen har innefattat en kulturhistorisk inventering av hela kvarteret, genomgång och sammanställning av arkivmaterial samt beskrivning och bedömning av byggnaderna och deras kulturhistoriska värden.

Staten förvärvade kvarteren Cephalus, Lychaon, Nessus och Minotaurus i Gamla stan 1941 för en utbyggnad av kanslihuset. När avtalet slöts förutsattes det att all befintlig bebyggelse skulle rivas och ersättas av en ny anläggning. Planerna möttes dock av starka protester från allmänheten och ett nytt förslag lades fram där man sparade och utnyttjade en del av de äldre byggnaderna, framför allt mot Storkyrkobrinken och Västerlånggatan. Arkitekten Artur Schmalensee utformade en byggnad i 1700-talsstil, enligt tidens restaureringssyn, kring ett öppet cirkulärt torg. Tanken var att den nya ämbetsbyggnaden skulle smälta in så långt det var möjligt i den gamla miljön och att öppenheten i båda ändar av det nya torget skulle uppmuntra till passage genom kvarteret och att platsen skulle fungera som rekreationsplats för allmänheten. Schmalensee lyckades på ett unikt sätt införliva den nya byggnaden i det äldre kvarteret både vad gällde konstruktioner och kommunikationer mellan de olika byggnaderna, men även i utformandet av inredningsdetaljer. Kanslihusannexet stod färdigt 1949 och de första hyresgästerna var Försvars- och Finansdepartementen.

Kontaktperson

Beata Nordenmark

Beata Nordenmark

Byggnadsantikvarie
Cert. sakkunnig kulturvärden – K

Relaterade projekt

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.