Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Kv Alnen, Linköping
ETT ROBUST OCH ROMANTISKT BOSTADSKVARTER

Kv Alnen

Nybyggnad

Kv. Alnen 1 i Linköping har liksom hela stadsplanen hämtat sin inspiration från den befintliga Vasastadens äldre, charmigt heterogena stadsbebyggelse med stora variationer i höjd, material och täthet.

Huvudidén var att skapa ett robust och vackert stadskvarter med en grön och generös bostadsgård inspirerad av Vasastadens ursprungliga skalor och mått. I norr ingår kvarteret i den nya högre stadsfronten medan kvarteret mot söder har en mer öppen och lägre skala. En karaktärsfull takvåning i aluzinkplåt med kupor avslutar fasaderna mot gatorna. Mot omgivande gator och torg landar kvarteret stadigt i en tydlig sockel i natursten. Fasaderna mot gatorna är utförda i tegel.

Kv Alnen, Linköping
Kv Alnen, Linköping

Ett varierande kvarter

Den variation som kvarteret naturligen får genom sina olika höjder tillsammans med öppningarna i söder och väster har vi valt att ytterligare förstärka genom en varierad färgsättning. Tre kulörer: en röd, en ljust grågul och en mörkare gråröd, närmast svart tegelsort, alternativt puts, varieras i kvarteret.

Återkommande kvaliteter i bostäderna är att de är placerade över hörn eller är genomgående med ljus från minst två håll. Kök och vardagsrum ligger i öppet samband med möjlighet till avskiljbarhet, ofta som ett genomgående rum genom lägenheten för att skapa ett socialt rum som tar del av både gatan och gårdens liv.

Kv Alnen, Linköping
Kv Alnen, Linköping
Kv Alnen, Linköping

Kontaktperson

Jesper Engström

Jesper Engström

Arkitekt SAR/MSA
Partner och Kreativ ledare för Stadsutveckling & Bostäder

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.