Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Kungshamra i Solna
Antikvariska utredningar inför omfattande renovering

Kungshamra

Sedan 2019 pågår en omfattande renovering och ombyggnad av det kulturhistoriskt värdefulla studentbostadsområdet Kungshamra i Solna. Inför utförda arbeten och genom hela byggprocessen har våra byggnadsantikvarier medverkat som antikvariskt sakkunniga och gjort omfattande antikvariska utredningar för samtliga byggnader i området.

Projektet omfattar underhåll av de mycket karaktäristiska och värdefulla fasaderna av prefabricerad betong. En viktig utgångspunkt har varit att med varsam hand återskapa värden som har gått förlorade i tidigare renoveringar. Av de sjuttiotal bostadshus som ingår i projektet har åtta färdigställts hittills.

Studentbostadsområdet ritades av ELLT arkitekter och uppfördes år 1965–67. Området är en mycket intressant representant från 1960-talet och det berättar om de sociala ambitioner som präglade byggprojekt under ”de stora programmens tid”. Bebyggelsen präglas av den repetitiva och brutalistiska gestaltningen med krattade prefabricerade betongelement efter Ohlson och Skarnes tunga system. De expressiva kulörta fönstren som färgsattes av konstnären Åke Pallarp, kan beskrivas som områdets signum.

Varsamt underhåll av prefabricerade betongfasader

Betongfasader kan liksom övriga fasadmaterial underhållas och repareras kontinuerligt, vilket avsevärt förlänger livet och bevarar de ingående värdena i materialet, texturen och arkitekturen. I varje detalj sätts höga estetiska ambitioner så att lagningarna inte tar över och misspryder exteriörerna, skador och sprickor i betongen har tagits om hand med stor försiktighet. En utmaning var därför att hitta en metod där lagningarna kunde samspela med den befintliga betongens kulör, textur, ballast och krattning.

Kungshamra i Solna

Återskapande av ursprungliga kvaliteter

Byggnadernas fönster och ytterdörrar byttes ut på 1980-talet och gavs då kulörer som inte stämde överens med de ursprungliga röda, gula, blå och gröna. En viktig aspekt i projektet har varit att hitta kulörer för nya fönster och dörrar som så nära som möjligt ansluter till Åke Pallarps ursprungliga signalfärger. Vidare har tillkommen plåt på takfotskrönen rivits så att rader av dekorativa lufthål för ventilation åter igen framträder i fasaden. De eleganta glasade trapphusen har blivit mer framträdande genom rivning av sekundära sopnedkast.

Teknisk uppdatering och interiöra arbeten

Byggnadernas tekniska funktioner så som ventilation, vatten- och avlopp, brandsäkerhet och elförsörjning har uppdaterats. Invändigt har trapphus, korridorer och lägenheter renoverats för att uppnå en högre standard för de boende. Trapphusen, vars gestaltning harmonierar med de brutalistiska exteriörerna, har återfått ett utseende som bättre ansluter till ELLT:s ursprungliga intentioner.

Övrig info:

Samtliga ursprungliga byggnader i området har beteckningen q i detaljplan. Detaljplanen föreskriver följande: ”Kulturellt värdefull bebyggelse. Byggnad får ej rivas eller förvanskas. Färgsättning av fasader samt fasadmaterial ska beaktas”.

Arkitekter i projektet är Lugnet arkitektur. Även Sven Olof Ahlberg, byggnadsantikvarie och betongexpert, samt Wilund arkitekter och antikvarier har medverkat.

Kontaktperson

Johan Rittsel

Johan Rittsél

Byggnadsantikvarie
Kreativ ledare för Kulturmiljö & Restaurering. Cert. sakkunnig kulturvärden – K

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.