Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Kungliga Operan
KV. NORRSTRÖM 2

Kungliga operan

AIX har inom projektet ”Ny Opera i Operan” tagit fram en kulturmiljöanalys (KMA) som ett av flera underlag i en pågående detaljplaneprocess. Detaljplaneprocessen handlar om en eventuell möjlighet att tillbygga Kungliga Operahuset i Stockholm.

Arkitektfirman Ahrbom & Partner Arkitekter har, tillsammans med Lundgaard & Tranberg Arkitekter, av Statens fastighetsverk fått i uppdrag att utreda möjligheten för en ”Ny Opera i Operan”. Projektet omfattar en genomgripande ombyggnad av den gamla operabyggnaden för att skapa en förnyad nationalscen för opera och balett. Utredningen omfattar även Operakällarens lokaler.

Kungliga Operan
Foto: Peder Lindbom

Kulturmiljöanalys

En kulturmiljöanalys tas fram som ett av flera underlag i en pågående detaljplaneprocess, som utreder möjligheten att tillbygga Kungliga Operahuset i Stockholm.  

Kungliga Operan
Foto: Peder Lindbom

En eventuell om- eller tillbyggnad av Operan har stor inverkan på den omgivande stadsbilden samt kulturhistoriska värden inom riksintresseområdet för kulturmiljövården Stockholms innerstad med Djurgården. Kulturmiljöanalysens syfte är att förutsättningslöst redogöra för operabyggnadens och den närmaste omgivningens historia, karaktärsdrag och definierade kulturhistoriska värden i relation till riksintresset. Analysen ska fungera som ett kunskapsunderlag som ger en förståelse för byggnaden och berörda stadsrum samt deras kulturhistoriska sammanhang.

Kulturmiljöanalysen är ett nödvändigt kunskapsunderlag i plan- och förslagshandlingsskedet samt för att i senare skeden kunna beskriva planförslagets konsekvenser för fastighetens kulturhistoriska värden. 

Stadsbilden

Eventuella till- eller ombyggnader av Operan kan få stor inverkan på den omgivande stadsbilden samt för kulturhistoriska värden inom riksintresseområdet för kulturmiljövården Stockholms innerstad med Djurgården. 

Kontaktperson

Johan Engström

Johan Engström

Byggnadsantikvarie
Cert. sakkunnig kulturvärden – K

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.