Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
KMH
NYTT CENTRUM FÖR MUSIKLIVET I STOCKHOLM

Kungliga musikhögskolan

På uppdrag av Akademiska Hus har vi utformat nya Kungliga Musikhögskolan, KMH, i korsningen Valhallavägen/Lidingövägen i Stockholm.

Stockholm hade sedan utbyggnaden av Valhallavägen i slutet av 1800-talet planerat för offentliga institutionsbyggnader längs Djurgårdssidan för att skänka stadsrummet värdighet. Skolan har varit placerad på samma tomt sedan 1956 då man flyttade in i nybyggda lokaler. 1971 övertogs dessutom lokaler från Statens Normalskola.

KMH

Kungliga musikhögskolans pånyttfödelse

2003 anordnades ett parallellt uppdrag. Musikhögskolan önskade sig en mer framskjuten och synlig placering i staden i en byggnad med egen tydlig identitet. Byggnaden skulle uttrycka en ny kulturscen av betydelse i Stockholm och Sverige.

KMH
Foto: Åke E:son Lindman

En väl avvägd komposition

Musikhögskolans nya byggnader har nogsamt infogats i stadsväven och de utgör tillsammans en avvägd komposition. Glashuset visar sig med en egen identitet och tydlighet. Flygelbyggnaden mot Lidingövägen utgör en skärm i stadslandskapet och innefattar en entréportik för Campus KMH. Byggnadens fasad utgör samtidigt en pendang till Stadionbyggnaden.

KMH

Öppen byggnad

Övergripande strukturell idé är att kommunikationer förlagts i fasadläge. Man rör sig längs fasaderna och synliggör verksamheten för omgivningarna liksom att man inom skolan blir en del av omgivningarna. En öppen byggnad inom ett guldskimrande glasskal som interagerar med omvärlden.

KMH
KMH

Byggnadsminnet

En utmaning i projektet var att ta hand om det enskilda byggnadsminnet Stalletablissemanget som är placerat inom fastigheten. Byggnadsminnet skyddar Stallet, Ridhuset, Gula Villan och Stallplanen. Byggnadsminnet har inlemmats i Campus och de äldre och de nya delarna förstärker varandra.

Som arkitektoniskt uttryck har vi arbetat med begreppen musikverkstad, rytm och guldskimrande mässing.

Tema i byggnaden, både exteriört och interiört, är rytm och mässing med guldskimmer. Rytmen har en självklar bas i verksamheten och mässing förknippas med många musikinstrument. Rytmen återfinns bland annat i balkongernas former i entréhallen och i konsertsalarnas böljande väggbeklädnader.

Vägledande vid planeringen har varit en klar och tydlig struktur med fokus på entréhallen, det samlande rummet – husets hjärta. Här finns restaurang och entrén till biblioteket, som är förlagt i den gamla stallbyggnaden. Rummet utgör huvudkommunikation med entréer till konsertsalarna och det är i entrérummet man möts och där man rör sig på, och mellan, de olika våningsplanen.

KMH
Balkongerna sedda från foajén.
KMH
Guldskimrande mässing. Kafé och entréhall/foajé.
KMH
Guldskimrande portik med konstverk.

I januari 2017 invigdes skolan i närvaro av kungaparet, följt av ett tre dagar långt öppet hus för allmänheten.

Längd på video: 3:19

Kungliga Musikhögskolans nya hem

KMH

Konsertsalarna – byggnadens smycken

Projektet inrymmer för AIX del flera uppdrag med både byggherre (Akademiska Hus) och hyregäst (KMH) som beställare. KMH har fyra publika konsertsalar för undervisning och uppträdanden. Varje sal är ämnad för en egen musikalisk inriktning med skilda akustiska behov. Med avstamp i detta har varje sal utformats i fyra olika riktningar med egna visuella uttryck.

KMH

Teknik

Några av salarna har utrustats med lösningar för variabel akustik och en hög grad av flexibilitet vilket också omfattar de scentekniska och belysningstekniska installationerna.

KMH
Foto: Åke E:son Lindman

Från stereo 2:1 till full surround 13:2

Kungliga Musikhögskolans nya campus inrymmer tre studiolokaler och sex kontrollrum. Rummen är organiserade i tre kluster och placerade på samma plan som de publika salarna. Alla rum är anpassade för den senaste tekniken inom ljudåtergivning och formgivna för att klara framtida krav på flexibilitet. 

KMH, flygvy
Foto: Peder Lindbom

Kontaktperson

Tobias Rosberg

Tobias Rosberg

Arkitekt SAR/MSA
Partner

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.