Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Konstnärshuset
Antikvarisk förundersökning och konsekvensanalys

Konstnärshuset

Konstnärshuset i kvarteret Skravelberget mindre i Stockholm har alltsedan det invigdes 1899 hyst Svenska Konstnärernas Förening och Konstnärsklubben. I samband med planer på ombyggnation har AIX utfört en antikvarisk förundersökning och en konsekvensanalys.

Konstnärshuset är byggnadsminne sedan 1999. Dess fasadgestaltning är ett av få exempel på venetiansk arkitektur i Sverige. Byggnaden präglas av stor konstnärlighet och hantverksskicklighet och flera kända konstnärer, konsthantverkare och arkitekter har utfört arbete i och på huset. Byggnaden som helhet och enskilda värdefulla delar som påkostade interiörer finns i hög grad bevarade från uppförandet. Entré och trapphus är sedan två bränder 1970 och 1971 restaurerade och delvis rekonstruerade.

Konstnärshuset

Förundersökningens identifiering av byggnadens kulturhistoriska värden låg till grund för en konsekvensanalys av ett förslag till i första hand tillgänglighetsanpassning av byggnaden. Bland annat föreslogs breddning av en hiss och installation av ny hiss, ändringar av muröppningar samt sänkning av vissa golvnivåer.

Kontaktperson

Johan Rittsel

Johan Rittsél

Byggnadsantikvarie
Kreativ ledare för Kulturmiljö & Restaurering. Cert. sakkunnig kulturvärden – K

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.