Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
KMH
SCENTEKNIK I KUNGL. MUSIKHÖGSKOLAN

KMH – Scenteknik

Nybyggnad

Kungliga Musikhögskolan invigdes den 26 januari 2017. Efter en planerings- och byggperiod som började redan 2003 kunde Hans Majestät Konungen hålla sitt invigningstal i Kungasalen, den större av skolans fyra konsertsalar.

Förutom undervisnings- och övningsrum, flera studios och många kontorsrum samt ett bibliotek rymmer byggnaden ytterligare tre konsertsalar. Nathan Milstein salen, Lilla salen och Svarta lådan. Byggnaden har ritats av AIX som också ansvarat för inredningen i bland annat salar och studios.

KMH
Foto: AIX

De fyra salarna är utformade för att täcka skolans behov av att kunna framföra alla typer av musik som undervisas på skolan. Alla konsertformer, från akustiska orkesterframföranden till elektronisk musik förekommer. Det innebär att några av salarna har utrustats med lösningar för variabel akustik och en hög grad av flexibilitet vilket också omfattar de scentekniska och belysningstekniska installationerna.

KMH

Kungasalen

Kungasalen är i första hand utformad för symfoniska konserter. Grundformen i rummet är en konventionell konsertsal för drygt 500 åhörare med blicken riktad mot scenen som har plats för cirka 100 musiker. För att kunna anpassa rummet till olika musikframföranden är hela salens golv plant med en omgivande balkong längs med alla fyra väggar. En teleskopisk publikläktare kan dras ut för att skapa en proscenieuppställning. De tre främre stolsraderna står på lyftbord som kan sänkas ned så att det bildas en scenkant. I scengolvet finns 6 lyftpodier som kan höjas upp för att terrassera scenens olika instrumentgrupper. Möjligheten finns också att höja upp två lyftpodier i salens mitt för att åstadkomma en upphöjd central spelplats med publiken stående runt om. I denna uppställning har rummet en publikkapacitet på cirka 1000 personer.

KMH

Nathan Milsteinsalen

Nathan Milsteinsalen är utformad för att i första hand användas för akustisk musik. Den rymmer 120 åhörare som sitter på lösa, men kopplade, stolar på ett terrasserat salongsgolv. Salen är därför också lämplig att använda för mindre konferenser. Vidare så har en av Musikhögskolans alla orglar, Kalifen, byggts upp i kammarmusiksalen. De varierande akustiska kraven innebär att det även i detta rum har installerats akustikgardiner så att efterklangstiden kan varieras. I taket har monterats bryggor så att strålkastare och salongsarmaturer är åtkomliga och för att kunna hänga upp högtalare och projektorer utan hjälp av lyftsystem.

KMH

Lilla salen

Lilla salen är en multi-sal utformad för framförande av förstärkt musik. Rummet har plant golv och åhörarna sitter på lösa stolar som kan placeras för olika scenuppställningar. Totalt finns det plats för drygt 150 personer i detta mycket flexibla rum. Strålkastare och annan utrustning kan riggas i hela taket och på väggarna. Väggarna är uppbyggda av akustiska paneler uppdelade i vertikala sektioner. Olika schakt försedda med öppningsbara luckor ger möjlighet att dra tillfälliga kablar. Principen för kabelförläggning är vald för att i möjligaste mån undvika att störkänsligt kablage inte skall förläggas parallellt med till exempel dimmerreglerade kablar.

KMH

Svarta lådan

Svarta lådan är studenternas eget rum för att experimentera. Där kan de prova ut och själva skapa förutsättningarna för att gestalta sina konserter. Rummet är utformat som ett mindre multi-rum. Scentekniken är enkel och lätt att hantera. Den fast installerade utrustningen är telfrar i tak som används för att lyfta trossar. Telfrarna hänger i manuella åkvagnar, så att trossarnas placering kan förskjutas, på samma sätt som i Lilla salen. All utrustning är mobil och anpassas till respektive framförande.

Kontaktperson

Torsten Nobling

Torsten Nobling

Arkitekt SAR/MSA
Theatre consultant MSTC

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.