Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
KMH
FRÅN STEREO 2:1 TILL FULL SURROUND 13:2

KMH – Musikstudior

Ombyggnad

Kungliga Musikhögskolans nya campus inrymmer tre studiolokaler och sex kontrollrum. Rummen är organiserade i tre kluster placerade på samma plan som de publika salarna.

Alla rum är anpassade för den senaste tekniken inom ljudåtergivning och formgivna för att klara framtida krav på flexibilitet. Detta för att säkerställa att Kungliga Musikhögskolan ska vara ett kvalitativt centrum för musik och musikutbildning och ett högteknologiskt instrument för forskning.

KMH

Den största studion har dubbel takhöjd och två isobås som möjliggör separering av enskilda stämmor eller högt ljudande instrument. Den är kopplad till ett kontrollrum och kommer främst att användas för inspelning av studenternas examensarbeten. Temat för studion är ”Sunburst”, vilket fått avspegla sig i färgvalet av kulörer i en regnbågsskala av varma toner mot en balanserad neutral varmgrå grundton.

Nästa studiolokal är omgiven av tre kontrollrum vilka framförallt kommer att utnyttjas för undervisning i både komposition, ljud och bild. Alla dessa rum har en neutral grundton av en varm grå ton där de tre kontrollrummen fått varsin komplementkulör som sen återkommer i studions färgsättning.

Den tredje studion är kopplad till det största kontrollrummet vilket är utrustat för full surroundlyssning med 13 högtalare och två bashögtalare. Här kompletteras en varmgrå baston med en varmt röd kulör.

Det sista kontrollrummet ligger separat och är placerat så att det ska ligga nära de publika salarna och kunna fungera för ljudupptagning från dessa. Här är färgsättningen ljusare och mer neutral.

Designarbetet har skett i nära samarbete med Lennart Nilsson och Simon Edwinsson på LN Akustikmiljö som skrivit det akustiska programmet, samt Kungliga Musikhögskolans arbetsgrupp för studior ledd av Bill Brunson, Professor i elektroakustisk komposition, och Kerstin Lönngren, programarkitekt. Tillsammans har vi lyckats skapa studiokomplex som är tekniskt framåtsyftande samt en attraktiv och kreativ miljö både för studenter och forskare.

Kontaktperson

Anne Lagerheim

Anne Lagerheim

Arkitekt SAR/MSA
Resurssamordnare och projektstöd, Sakkunnig av tillgänglighet – TIL 2

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.