Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
FRÅN STALL TILL HÖGSKOLECAMPUS

KMH – Byggnadsminnet

AIX antikvarier har på uppdrag av Akademiska hus sedan 2009 varit engagerade i området kring Kungliga Musikhögskolan för en antikvarisk medverkan i projektet.

Projektet innefattar byggnadsminnet f.d. Generalstabens stalletablissement (tidigare kallad Swartlings ridskola), Villan och Ridhuset. Alla åtgärder är utförda med tillstånd från Länsstyrelsen i Stockholms län gällande åtgärder i strid med skyddsföreskrifterna för byggnadsminnet.

KMH

Det gamla stallet

Stallet, som blivit KMH:s nya bibliotek, har erhållit en helt ny planlösning för biblioteksfunktionerna där hästarnas spiltor tidigare fanns. Höloftet har blivit fläktrum och ändarna av loftet har öppnats upp som ljusschakt, till bottenvåningen, vid lastluckorna. Pelarstommen av trä har renoverats varsamt. Samtliga ytskikt har förnyats med värmeisolerande puts på ytterväggarna och linoljefärg på innerväggarna. Den grusade ytan mellan byggnaderna anspelar på den i byggnadsminnet skyddade stallplanen.

Villan, KMH

Villan

2013 flyttades den 130 ton tunga Villan drygt 100 meter och står nu på ny grund i motsatta hörnet av det som idag utgör KMH:s nya campus. Byggnaden är tänkt att nyttjas för kontorsändamål och har därför tilläggsisolerats och tillgänglighetsanpassats. Alla invändiga och utvändiga ytskikt är målade med linolja, taket är omlagt och fönstren har renoverats.

Ridhuset har upprustats exteriört med byte av frostskadat och raserat tegel. Renovering och ommålning av samtliga fönster har genomförts samt omläggning av tak och avtäckningar av plåt. Det är ännu inte klart hur Ridhuset ska komma att användas.

Kontaktperson

Johan Engström

Johan Engström

Byggnadsantikvarie
Cert. sakkunnig kulturvärden – K

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.