Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Slottsarkitekt Karlbergs slott ombyggnad
Slottsarkitekt

Karlbergs slott

AIX arkitetekter har arbetat med en ombyggnad på Karlbergs slott för att stärka brandskyddet under tiden då Mona Lantzourakis var slottsarkitekt.

Det statliga byggnadsminnet Karlbergs slott omfattar 13 byggnader med omgivande slottspark. Huvudbyggnaden uppfördes i två etapper under 1630- och 1670- talen av Karl Karlsson Gyllenhielm och Magnus Gabriel de la Gardie. I 220 år har anläggningen brukats som militärhögskola. Mellan 2003 och 2007 arbetade AIX med en ombyggnad för att stärka brandskyddet i huvudbyggnaden. Gränser mellan brandceller har lagts i lämpliga lägen och många dörrar har byggts om respektive kompletterats. Larm och skyltning har planerats in i miljön där stucktak, paneler och andra byggnadsdelar hanterats varsamt både vad gäller ingrepp och tillägg.

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.