Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Kabelverket, Älvsjöstaden
Ny årsring i Älvsjöstaden

Kabelverket 360

Med det nya bostadsområdet Älvsjöstaden levandegörs ett område med mycket industrihistoria. Den nya kvartersmiljön sträcker sig från Solbergaskogens vackra strövområden till stadsdelens centrum. När Älvsjöstaden står färdigt blir det en levande miljö som knyter samman stadsdelen och kompletterar den historiska närbebyggelsen.

I denna framväxande stadsdel har vi tillsammans med Profi och Stockholm stad skapat en ny årsring. Med ett 50-tal lägenheter, lokaler i bottenplan och nya kontorslokaler bidrar vi med att levandegöra platsen under dygnets alla timmar.

Flygvy Kabelverket
Illustration: TMRW

Älvsjöstaden

Den nya kvartersmiljön sträcker sig från Solbergaskogens vackra strövområden till stadsdelens centrum. Nya bostäder, lokaler och kontor formges så att de passar väl in i bland den gamla industribebyggelsen.

Kabelverket, Älvsjöstaden

Kulturmiljö

Vi har tagit fram en bebyggelse som balanserar platsens känsliga kulturmiljö och adderar en ny relevant bebyggelse.

Kabelverket, Älvsjöstaden

Torgrum

Flera mindre torgrum med restauranger och butiker skapar en skyddad miljö i en annars trafikstörd punkt i stadsdelen.

Illustration: TMRW
Kabelverket, Älvsjöstaden
Illustration: TMRW

Ny framsida mot Älvsjövägen

Bebyggelsen vänder sig mot flera håll och levandegör miljön för fotgängare och vi skapar också en välbehövlig ny framsida mot Älvsjövägen. Vi har finjusterat bebyggelsen för att passa in i befintlig miljö på ett sätt som förstärker läsningen av tidslagren. Studier innefattade också dagsljusanalys och kulturmiljöanalyser.

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.