Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Kabelverket, Älvsjö
Framväxande Älvsjöstaden

Kabelverket 11

Stadsdelen Kabelverket är en del av den framväxande Älvsjöstaden. Här utvecklar vi tillsammans med Familjebostäder och NCC 486 nya hyresrätter.

Med förslaget ”Dela & Delta” vann vi en projekttävling som arrangerades av Familjebostäder 2015. Vi har under sex år vidareutvecklat förslaget från tävlingsförslag till detaljplan och sedan fram till färdig bygghandling. Just nu är bygget i full gång och det första av de fyra kvarteren är färdigt för infyttning under 2021.

.

Den historiska kopplingen till Ericssons gamla industribyggnader har varit en viktig utgångspunkt

I förslaget samsas nya bostadskvarter med Ericssons gamla industribyggnader. De nya byggnaderna tar upp industribyggnadernas estetik genom det gula teglet, rutnätsmönstrade reliefer i fasad och generösa fönster med spröjs. Husens placering och enkla former följer de befntliga industribyggnadernas riktning och form.

Kabelverket, Älvsjö

En välkomnande stadsdel med
nya offentliga rum

Vi vill skapa en stadsdel med nya offentliga rum som kommer till nytta även för de som bor utanför stadsdelen. Utsikt och inblick mellan huskropparna ska få besökare att känna sig välkomna till den nya stadsdelen. Öppna kvartersformer med fri sikt genom kvarteren får utemiljöerna att kännas generösa. Samtidigt som en liten nivåskillnad ger bostadsgårdarna en privat karaktär.
Husen har lokaler i bottenvåningarna med stora ekpartier. Här fnns lokaler, cykelverkstad, tvättstugor mot gård och entrétrappor till de lägenheter som ligger närmast torget

Ett rekreativt grönstråk med småskaliga
stadsrum

Mellan kvarteren bildas en serie av småskaliga stadsrum som tillsammans utgör ett rekreativt grönstråk. Stråket kopplar villakvarteren söder om Älvsjövägen med Solbergaskogen i norr. Den vackra ekbacken i området bevaras och iordningställs som parkmark. Vid ekbacken ligger kraftcentralen, en av de bevarade byggnaderna från Ericssons Kabelindustri. Den kompletteras med en modern tillbyggnad i trä och glas.

Kabelverket, Älvsjö
Kabelverket, Älvsjö

Kabelverket 17 är det första av de fyra kvarter i området som vi ritar åt NCC, för Familjebostäder räkning

De 129 hyresrätterna är fördelade på tre byggnader, två lägre hus och ett högt hus i 20 våningar. Tillsammans bildar de, med den bevarade delen av Ericssons kabelfabrik, ett öppet kvarter

Betongelement med gult tegel och reliefer

Fasaderna i det första kvarteret är gjutna i prefabricerade betongelement med pigmenterad ljust grå betong. Vi har arbetat med att skapa reliefer och mönster i fasaderna och använt oss av de de gestaltningsmöjligheter som betong ger.

Hus A1, 20 våninghuset, är byggt av betongelement med ingjutet gult tegel i stapelförband. Ovan fönstrena har vi frilagt betongen och skapat ett mönster med en sinuskurva. Hus A2, 7 våninghuset, är byggt i betongelement i ljus vitgrå betong. Betongen har gjutits mot en gummimatris med travertinstens-mönster. Här återkommer samma mönster som i hus A1 med en sinuskurva under fönstrena. Det tredje huset, hus A3, har en fasad med gult tegel i stapelförband. Tunna linjer av frilagd betong skapar här ett rutmönster i fasaden.

Torget centralt i Kabelverket

Området har en hög exploatering och den stora skalan blandas med den lilla skalan. Centralt i området är husen lägre och här finns det ett torg där de boende kan vistas. Gatorna i området har lite biltrafk för att skapa trygghet och trivsel.

KONTAKTPERSONER

Jesper Engström

Jesper Engström

Arkitekt SAR/MSA
Partner och Kreativ ledare för Stadsutveckling & Bostäder

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.