Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
SBL, Hotell Asplund
ANTIKVARISK MEDVERKAN VID HOTEL ASPLUND, F D STATENS BAKTERIOLOGISKA LABORATORIUM

Hotell Asplund

Arkitekt Gunnar Asplund ritade anläggningen för Statens bakteriologiska laboratorium som stod klar 1937 i Huvudsta i Solna.

Anläggningen om femton byggnader i en landskapspark är skyddad som byggnadsminne. Huvudbyggnaden och tre närliggande byggnader stod tomma i tio år efter att Smittskyddsinstitutet lämnat dem. Byggnaderna har nu byggts om till lägenhetshotell och restaurang av City Hotell and Apartments AB.

SBL, Hotell Asplund

Urprungliga kvalitéer i atriet och labben har blivit hotellrum

Entréhall och atrium har restaurerats av AIX och återfått sina ursprungliga kvalitéer. De gamla laboratorierna med flexibel planlösning har byggts om till hotellrum av Guld Arkitekter.

SBL, Hotell Asplund

Vi har deltagit med byggnadsantikvarisk expertis och antikvarisk medverkan, vi har även gjort förundersökning, konsekvensanalys och färgundersökning.

Även exteriörerna har restaurerats i ett samarbete mellan AIX och Guld. Asplunds ursprungliga armaturer har restaurerats och rekonstruerats både i exteriör och interiör i samarbete mellan AIX och Blond.

Kontaktperson

Johan Rittsel

Johan Rittsél

Byggnadsantikvarie
Kreativ ledare för Kulturmiljö & Restaurering. Cert. sakkunnig kulturvärden – K

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.