Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
moderna kontorsarbetsplatser ombyggnad entré
Moderna kontorsarbetsplatser och ombyggd entré

Historiska museet

AIX har över tid genomfört flera uppdrag i byggnaden för Historiska museet genom Erland Montgomerys roll som husarkitekt för kv. Krubban. Dessa uppdrag har inkluderat ombyggnad av entrén och moderna kontorsarbetsplatser för muséet.

Statens historiska museer är en myndighet som samlar flera museer: Hallwylska museet, Historiska museet, Kungliga Myntkabinettet, Livrustkammaren, Skoklosters slott och Tumba bruksmuseum.

Huvudentrén för Historiska museet har alltid varit komplicerad. Det avslöjas genom att den delen av byggnaden har genomgått större förändringar ungefär vart 10:e år. Klimatet i entréhallen är sammanbyggt med muséets stora anläggning och ridåvärmaren hade dålig funktion. Tillgängligheten var inte värdig för personer med nedsatt rörlighet. Det fanns även problem med akustiken då efterklangstiden i entréhallen var över 2 sekunder vilket innebar att museipersonalen hade en svår arbetsmiljö.

Förutom detta ville muséet flytta ut butiken i entrén och samordna butik och reception. Man önskade också tillämpa sin nya grafiska profil. Som arkitekter ville vi lyfta fram stora gården som huvudelement i entrén och återskapa den ursprungliga gestaltningsidén av arkad i entréhallen.

moderna kontorsarbetsplatser ombyggnad entré

Lösningen innebar att det stora vindfånget från 1990-talet som delade upp rummet i två delar revs. Det ersattes med ett yttre glasparti i portomfattningen och ett inre skjutglasparti i ursprungligt läge. Därmed frilades den gamla, invändiga trappan och rummet återfick sin öppenhet.

En städcentral flyttades och delar av ett f.d. filmrum revs för att ge utrymme åt en ny ramp mellan entré och kapprum/wc. Undertaket försågs med ett skikt av akustikputs. Rummets ursprungliga färgsättning återställdes och tillägg fick ett tydligt och diskret formspråk. Ny ventilation byggdes in i inredningen. Golvvärme fick ersätta den takvärme som inte längre kunde fylla sin funktion.

Nya väggar i butiken gavs en lutning för att reflektera upp ljudet i taket. Butik och reception flyttades från fönstervägg till långvägg mot Narvavägen och byggdes upp i tre nivåer med ramper för att uppfylla moderna krav på tillgänglighet.

Erland Montgomery
moderna kontorsarbetsplatser ombyggnad entré
moderna kontorsarbetsplatser ombyggnad entré

Inredning kontorslokaler


I samband med att Historiska museet lokaler skulle byggas om med AIX som ombyggnadsarkitekter på uppdrag av Statens Fastighetsverk fick vi även uppdraget att hjälpa hyresgästen att ställa om sin inredning efter ombyggnadens nya förutsättningar. Lokalerna har anpassats för en sammanslagning av två verksamheter som tidigare haft olika lokaliseringar; Statens Historiska Museer och Kungliga Myntkabinettet. I samband med detta har antalet arbetsplatser ökat från ca 70 till närmare 100. De nya arbetsplatserna ska stödja myndighetens arbetssätt och organisation, vilket bland annat innebär krav på flexibilitet och öppenhet.

Befintliga glaspartier återbrukades och uppgraderas för att klara nya krav på akustik.

Historiska muséet kontor
Foto: Peder Lindbom

I uppdraget har ingått en inventering av befintliga möbler med syftet att så långt det är möjligt behålla dessa, renovera och klä om vid behov för att tillsammans med väl valda nya tillägg blanda nytt och återbrukat till en sammanhållen material- och kulörpalett som även innefattar ytskikt på golv och väggar. Arbetet har skett i nära kontakt med projektledning och förankrats kontinuerligt med referensgrupp och styrgrupp.

moderna kontorsarbetsplatser ombyggnad entré

Projektet har varit mycket spännande och roligt. Inredningskonceptet har tagit inspiration från björkskogen då det finns mycket björk i det återbrukade materialet, och med skogsmjuka mossbeklädda golvmattor ger det en lugn och välkomnande atmosfär.

Annika Askerblom

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.