Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Henriksdalsbacken
Trygg och vacker stadsmiljö i Nacka

Henriksdalsbacken

Stadsbyggnad

Henriksdalsbacken i Nacka utformas som ett nytt urbant stråk i ett topografiskt utmanande läge – en specifik struktur som svarar på områdets unika gröna förutsättningar och skapar en stärkt stadsmiljö.

Längs Henriksdalsbacken skapas en efterlängtad urban helhet. En trygg och vacker stadsmiljö, med inspiration från italienska bergsbyar och fina gröna samband. Detaljplanen innefattar ca 400 lägenheter, gator, parkstråk och torg. Stadsbyggnadsprojektet ligger längs en brant backe upp till det ikoniska bostadsområdet Henriksdalsringen av bröderna Ahlésen från 1970-talet.

Henriksdalsbacken

En levande stadsmiljö

Den nya bebyggelsen bildar offentliga platser i form av en stadsgata och ett torg med en ny kollektivtrafikpunkt, samtidigt som kontakten med de vackra naturstråken bevaras. Vi har arbetat fram en palett av skisser som mynnat i en urban struktur med fina utblickar och mindre intrång i naturen. Det tydliga gestaltningskonceptet förhåller sig till de höjdsvårigheter som finns på platsen.

Henriksdalsbacken

Formspråk och gestaltning

Formspråket inspirerades av det ikoniska Henriksdalsberget med tydliga volymer, taktila fasadmaterial och en lugn strukturell fönstersättning. Husen ges en högkvalitativ detaljering och stadsmässighet med inspiration från både italienska bergsbyar och Södermalms branter där de följer med naturens topografi. Förutom att skapa en vacker promenadvänlig stadsmiljö, har vi arbetat för att möjliggöra bebyggelse med koldioxidsnål trästomme, solpaneler, dagvattenhantering, minimera sprängning samt smarta mobilitetslösningar.

Henriksdalsbacken

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.