Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Helsingborgs stadsbibliotek
Arkitekttävling

Helsingborgs stadsbibliotek

Helsingborgs stad utlyste våren 2022 en arkitekttävling för en om- och tillbyggnad av stadsbiblioteket. Den bärande arkitektoniska idén i vårt förslag var att tillbyggnaden blir ett parklandskap integrerat i stadsparken.

Under parklandskapet placeras den nya byggnaden, diskret inplacerad i parken. Synlig men också nertonad och inkilad i grönskan. Byggnaden och parken vävs samman, taket bildar terrasser och i taklandskapet ryms atrier där det spirar träd.

Helsingborgs stadsbibliotek
Helsingborgs stadsbibliotek
Helsingborgs stadsbibliotek

Vision

Visionen om det innovativa delvis omdefinierade biblioteket i samklang med vår samtid återspeglas i byggnadens interiöra landskap. Förutom rum för litteratur i bokform planeras rum för möten, samtal, lärande, kontemplation och en inspirerande promenad med varierande rumsupplevelser mellan de olika delarna. Äldre och nytt, byggnad och park, smälter samman till en sömlös och väl integrerad helhet.

Helsingborgs stadsbibliotek
NRML

En ny levande del av Stadsparken

Parkbiblioteket med dess upplyfta delar blir en del av stadsparken och utformningen förstärker de befintliga stråk och kopplingar som redan finns. Takparken bidrar även till en mer differentierad upplevelse av stadsparken, där den nya restaurangens uteservering blir ett välkomnande tillskott. Här finns gott om plats i skyddat solläge, med utsikt mot stadsparken och i direkt anslutning till bibliotekets huvudentré. Restaurangens stora glaspartier blir som en inbjudande ljuslykta mot omgivningarna och aktiverar därmed platsen även utanför bibliotekets öppettider.

Som besökare kan du ströva fritt genom det svagt sluttande och böljande gräslandskapet eller ta dig direkt upp via den generösa trappan upp mot Utsikten – ett nytt parkrum för vistelse med utsikt mot fyren och lotshuset, Oceanhamnen och vidare ut över Öresund. Hela takparken är tillgänglig då inget stråk lutar mer än 4%.

Det befintliga biblioteket

Det befintliga biblioteket har i vissa delar omformats för att möta nutida krav och för att skapa en god koppling till den nya byggnaden. På fasaden mot väster får biblioteket till exempel en ny uppglasad huvudentré som är väl synlig både från parken och från Bollbrogatan. Tilläggen hålls samman och ansluter i material och proportioner till de glasade delarna av den nya byggnaden. Med några få effektiva och distinkt gestaltade ingrepp behåller vi respekten för ursprungsarkitekturen.  

Det befintliga bibliotekets uppenbara kvaliteter tas tillvara och förstärks. Tillsammans skapar de två byggnaderna en omväxlande miljö som lever upp till dagens behov och samtidigt behåller kontakten med bibliotekets historia. 

Helsingborgs stadsbibliotek

Hållbarhet, klimat och energi

Ett bibliotek är till sin funktion en del av den hållbara cirkulära ekonomin. Byggnaden stödjer det hållbara och cirkulära genom tex. dagvattenmagasin för bevattning av takparken under torkperioder och utjämning av regnflöden och växtbäddar med biokol för klimatbalansering och näring, dagvattenhantering med regnbäddar på förgårdsmark, möjlighet till jord/ bergvärme, batterilager för laddning i parkering, mobilitetslösningar med service för cyklar.

Byggnaden utförs med minimerad klimatpåverkan genom hybridlösningar mellan trästomme, klimatoptimerad betong och stål och en gestaltning med detaljomsorg och materialitet med så få materialskikt som möjligt för minskad resursanvändning.

Helsingborgs stadsbibliotek

Ur juryns utlåtande:

Förslaget utgörs av en frikopplad ny volym, med lägre höjd än det befintliga biblioteket. Slingrande tegelband och lutande tak bidrar till intrycket av ett nedtonat tillägg, som trots sin storlek integreras väl i parken. /…/ Ett övertygande och samtidigt lågmält arkitektoniskt grepp, där tillägget får ett självständigt uttryck utan att inkräkta på den ursprungliga arkitekturen. Gestaltningen bidrar till att fläta samman tillägget med parken, och de interiöra rummen med parken utanför.

Vårt förslag Vidgade Vyer placerade sig som ”god tvåa”. Tävlingen föregicks av en prekvalificering där åtta deltagande arkitektkontor valdes ut till tävlingens första steg. Vi tillhörde de tre arkitektkontor som valdes ut att fortsätta till steg 2.

Kontaktperson

Tobias Rosberg

Tobias Rosberg

Arkitekt SAR/MSA
Partner

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.