Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Hedvig Eleonora skola
Antikvarisk förundersökning och medverkan

Hedvig Eleonora skola

AIX har tagit fram kunskapsunderlag och medverkat vid ombyggnaden av Hedvig Eleonora skola på Östermalm. Skolan uppfördes år 1884 efter ritningar av arkitektbröderna Axel och Hjalmar Kumlien.

Hedvig Eleonora skola har fått sitt namn efter den församling som den är belägen i och uppfördes år 1884 efter ritningar av arkitektbröderna Axel och Hjalmar Kumlien. Skolbristen var vid denna tid stor i Stockholm efter en tid av kraftig urbanisering.

Hedvig Eleonora skola

Inom Stockholms malmar ökade under 1880-talet barnantalet från ca 10 000 till 19 000. Kommunens beslutsfattare la därför stor energi på att ordna skolplatser åt gemene mans barn. I Stockholm blev effekten en markant utbyggnad av storartade skolpalats. Hedvig Eleonora var stadens första större folkskoleanläggning och utformades i nyrenässansstil, med en rik putsdekor, praktfulla trapphus och omsorgsfull detaljering.

Skolbyggnaden stod 2018 inför en större ombyggnad och renovering för att komma till rätta med bristande ventilation och slitna ytskikt. Därtill skulle även matsalen byggas om och till. AIX anlitades för att ta fram en förundersökning vars syfte var att fungera som ett kunskapsunderlag i projekteringsarbetet. På så sätt säkerställdes att åtgärderna skedde varsamt och med hänsyn till skolans karaktärsdrag och värdebärande byggnadsdelar. Våra byggnadsantikvarier medverkade under projektering och produktionsskede. Arbetet skedde på uppdrag av fastighetsägaren Skolfastigheter i Stockholm (SISAB) med vilka AIX hade ramavtal för antikvariska tjänster.

Kontaktperson

Johan Rittsel

Johan Rittsél

Byggnadsantikvarie
Kreativ ledare för Kulturmiljö & Restaurering. Cert. sakkunnig kulturvärden – K

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.