Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Omvarsam ombyggnad återanvända byggdelar
Ombyggnation med bevarade detaljer som berättar husets historia

Hamburgerbryggeriet

AIX ledde och projekterade ombyggnationen av Svenska Bostäders fastighet Hamburgerbryggeriet, som hyser Studiefrämjandets kursverksamhet och administration.

Brygghuset i hörnet av Norrtullsgatan och Frejgatan uppfördes 1914 efter ritningar av arkitekt Edward Ohlsson. Byggnaden behöll sin ursprungliga funktion fram till 1970 då Pripps lämnade området.1980 genomfördes en omfattande och i vissa delar ovarsam ombyggnad då Brygghuset omvandlades till ett allmänt aktivitetshus. Sedan några år tillbaka står huset tomt och är hårt nedgånget. Huset besitter höga arkitektoniska och industrihistoriska värden.

Omvarsam ombyggnad återanvända byggdelar

Vår restaureringsideologiska hållning på AIX är att spara så mycket som möjligt. Att behålla och återanvända byggnadens delar. Skador som inte krävde allt för stor insatts åtgärdades. Detta innebär exempelvis att gamla, kaklade väggar sparades trots att tiden hade satt sina spår.

Omvarsam ombyggnad återanvända byggdelar

Huvudrummet, Bryggarsalen, med tillhörande mindre rum omvandlades till restaurang, konferens- och evenemangslokaler. Samtliga tekniska system bytes ut. Terrazzogolv från 1980 lagades och kompletterades istället för att bytas ut. Slutresultatet blev ett nytt och fräscht hus med ruffa inslag som berättar om husets historia.

Hamburgerbryggeriet hyser Studiefrämjandets kursverksamhet och administration. Den färdiga miljön inbjuder till aktiviteter och fritt skapande.

Erland Montgomery
Omvarsam ombyggnad återanvända byggdelar

Kontaktperson

Erland Montgomery

Erland Montgomery

Arkitekt SAR/MSA
Partner

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.